Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W tym roku przedwiośnie będzie miało wyjątkowo bioetyczny charakter. Pod koniec lutego i na początku kwietnia odbędą się dwie konferencje bioetyczne. Pierwsza z nich, organizowana przez Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki UKSW, nosi prosty i wymowny tytuł: „Bioetyka” – odbędzie się 26 lutego w Warszawie. Druga, organizowana przy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, to Bydgoskie Dni Bioetyczne, których motywem przewodnim jest „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia”. Odbędzie się ona 2 kwietnia. Portal Biotechnologia.pl jest jednym z pierwszych, który informuje o tych wydarzeniach. Zachęcamy do udziału w obu wydarzeniach!

Bioetyka na UKSW

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 26 lutego odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Bioetyka”. Jej organizatorem jest Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki UKSW, które zaprasza do uczestnictwa przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Tematami poruszanymi w trakcie obrad będą m.in. antykoncepcja, aborcja, klonowanie, komórki macierzyste, inżynieria genetyczna, eugenika, in vitro, naprotechnologii, sztuczna inteligencja, eutanazja, badania kliniczne, medyczne przedłużanie życia. Aby wziąć czynny udział w konferencji, organizatorzy zapraszają do wysłania prośby o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: bioetyka@onet.pl. Szczegółowych informacji o konferencji udziela mgr Paweł Szczepańczyk, prezes Doktoranckiego Koła Naukowego Bioetyki UKSW pod wskazanym adresem poczty elektronicznej.

 

Bydgoskie Dni Bioetyczne

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przy Collegium Medicum 2 kwietnia br. odbędzie się konferencja bioetyczna pt. „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia. Organizatorzy udostępnili plan spotkania, podczas którego prelekcje wygłosi ośmiu ekspertów. Są to, naprawdę, znaczące nazwiska w świecie bioetyki. Agenda konferencji przedstawia się następująco:

1. „Wyzwania bioetyczne początku ludzkiego życia” – prof. Władysław Sinkiewicz

Prof. Sinkiewicz pełni obecnie funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii CM w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kręgu naukowych zainteresowań prof. Sinkiewicza znajdują się m.in. aspekty bioetyczne w medycynie. Zainteresowania poza naukowe dotyczą m.in. religioznawstwa, enologia oraz muzyka klasyczna.

 

2. „Czy wartość poczętego życia ludzkiego można mierzyć jego jakością?” – ks. prof. Marian Machinek MSF

Ks. prof. Marian Machinek MSF jest redaktorem naczelnym naukowego rocznika Wydziału Teologii UWM „Forum Teologiczne”. Do głównych kierunków badań prof. Machinka należą: problematyka zawiązana z etosem biblijnym (problem genezy biblijnych norm etycznych i ich mocy zobowiązującej), wybrane zagadnienia etyczne u początków i u kresu ludzkiego życia.

 

3. „Argumenty etyczno-medyczne w dyskusji nad zapłodnieniem in vitro” – prof. Marek Czarkowski

Prof. Marek Czarkowski jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

 

4. „Dlaczego naprotechnologia?” – dr Maciej Barczentewicz

Dr Maciej Barczentewicz jest prezesem zarządu Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II oraz członkiem Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, a także należy do zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

 

5. „Problemy etyczne związane z noworodkami urodzonymi na pograniczu możliwości przeżycia” – prof. Janusz Gadzinowski       
Prof. Janusz Gadzinowski jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

6. „Etyczno-moralne problemy badań prenatalnych z perspektywy lekarza genetyka” – prof. Anna Latos-Bieleńska

Prof. Anna Latos-Bieleńska jest twórcą ośrodka genetyki klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie kieruje Katedrą i Zakładem Genetyki Medycznej. Jest przewodniczącą Komisji Wrodzonych Wad Rozwojowych I Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, członkiem tego Komitetu, członkiem Komitetu Genetyki i Patologii Molekularnej.

 

7.  „Etyczne i prawne aspekty zapłodnienia in vitro w prawodawstwie polskim i europejskim” – prof. Włodzimierz Wróbel

Prof. Włodzimierz Wróbel jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki.

 

8. „Bioetyka początków ludzkiego życia w polskiej debacie publicznej” – red. Bogumił Łoziński      
Bogumił Łoziński jest redaktorem Gościa Niedzielnego działu „Polska”. Jego obszarem specjalizacji jest m.in. tematyka religijna, światopoglądowa i historyczna, a także społeczno-polityczna i ekologiczna.

 

 

Jeszcze raz, serdecznie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w powyższych wydarzeniach.

 

Zofia Szafrańska-Czajka

prowadząca dział BIOETYKA

zofia.szafranska@biotechnologia.pl

Źródła

Źródła:

http://kardiologia.biziel.pl/sinkiewicz.pdf

http://www.uwm.edu.pl/tmor/a_kadra/kad_1.htm

http://www.leczenie-nieplodnosci.pl/pl/fundacja/zarzad/

http://www.neonatologia.ump.edu.pl/lekarze.php

http://annalatosbielenska.pl/pl/15/strona/15/biografia

http://www.law.uj.edu.pl/karne/index.php/dr-hab-wlodzimierz-wrobel-prof-uj

http://gosc.pl/doc/846820.Dziennikarze-Goscia-Niedzielnego-kontakt/3

oraz materiały udostępnione przez organizatorów.

Foto:

aut. PapaPiper, Flickr.com, dostępne przez:         https://www.flickr.com/photos/16516058@N03/8561757303/sizes/l

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Newsletter