Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
31 mln zł dla przedsiębiorców na wsparcie wdrożenia innowacji
31 mln zł dla przedsiębiorców na wsparcie wdrożenia innowacji
Do 18 marca br. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”. Łączna pula dostępnych środków wynosi 31 mln zł.

 

Przedsiębiorcy z całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów usług proinnowacyjnych, świadczonych przez akredytowaną lub zgłoszoną do akredytacji[1] Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB, z którą wcześniej nawiązali współpracę), mających doprowadzić do wdrożenia innowacji. Obszary wsparcia to m.in.: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania, ochrony wartości niematerialnych i prawnych, a także udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania czy certyfikacji. Konieczne jest realizowanie usług objętych wsparciem w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Zainteresowani wnioskodawcy po nawiązaniu współpracy z IOB składają wniosek o dofinansowanie projektu do PARP. Minimalna wartość wsparcia to 25 tys. zł,  maksymalna - 294 tys. zł. Dotacja może stanowić nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Dofinansowanie dla projektów:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim 3 045 000,00 zł;

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie 28 255 000,00 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły i regulamin konkursu.

Prezentacja poddziałania/informacje o szkoleniu.

Pytania: info@parp.gov.pl; tel.: (022) 432 89 91-93.

 


[1] Proces akredytacji IOB prowadzi Ministerstwo Rozwoju. 

KOMENTARZE
Newsletter