Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Podzamcze 45

26-060 Chęciny

Główny telefon: (41) 343 4050

Główny email: sekretariat@rcnt.pl

Strona www: http://biobank.rcnt.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 

Inwestycja, pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim finansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wsparcie Innowacji, zakłada utworzenie Biobanku Świętokrzyskiego wraz z kompleksem laboratoriów badawczo wdrożeniowych. Na laboratoriqa składają się: Biobank Świętokrzyski wraz z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Laboratorium Biomarkerów z pracownią autoimmunologiczną, Laboratorium Nowych Biotechnologii, Pracownia Bioinformatyki.

 
 

RCN-T zostało utworzone jako instytucja mająca na celu stworzenie mostu pomiędzy szkołami wyższymi, samodzielnymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. Główne kierunki działalności zawarte w statucie RCN-T to inkubowanie firm rozpoczynających działalność, a także świadczenie usług mających wspierać innowacyjne firmy, np. poprzez wynajem powierzchni biurowej oraz laboratoryjno-produkcyjnej. Kolejnym ważnym celem jest współpraca z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, jednostkami badawczo- rozwojowymi, a także centrami, parkami oraz inkubatorami technologicznymi w zakresie transferów technologicznych.

 


Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45
26- 060 Chęciny

Telefon: (41) 343-40-50
Fax: (41) 307 44 76
Email: sekretariat@rcnt.pl
Www: biobank.rcnt.pl

 
Newsletter