Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zaburzenia neurologiczne a płeć
Zaburzenia neurologiczne a płeć
Zaburzenia o charakterze neurologicznym są szczególną grupą schorzeń prowadzących do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu, a nawet do śmierci. Poznanie biologicznych podstaw tych chorób pozwala na bardziej efektywne poszukiwania potencjalnych metod leczenia.

Choroba, która odbiera osobowość....

Choroba Alzheimera jest neurologiczną chorobą zwyrodnieniową. W przebiegu tego schorzenia, w mózgu chorego obserwuje się odkładanie białek: β-amyloidu i białka tau. Stwierdzono również niższą aktywność acetylocholinoesterazy oraz zaburzenia neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego, serotoninergicznego i GABA-ergicznego. Upośledzenie funkcji układu nerwowego prowadzi w tym przypadku do stopniowej utraty pamięci, trudności w komunikowaniu się oraz zaburzeń racjonalnego postrzegania rzeczywistości. Na rozwój choroby wpływa wiele czynników, m. in. predyspozycje genetyczne, wiek, aktywność umysłowa, przebyte urazy lub dodatkowe choroby (nadciśnienie, choroby serca). Stwierdza się ponadto znacznie wyższy odsetek chorych kobiet, przy czym biologiczne podstawy tej skłonności są słabo poznane.

ADNP - białko neuroprotekcyjne zależne od aktywności

Nowe badania opublikowane w „Translational Psychiatry”, których autorami są prof. Illana Gozes i jej współpracownicy z Uniwersytetu w Tel Aviv dostarczają informacji na temat znaczenia płci w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych na skutek określonego działania niektórych białek. Prof. Gozes podkreśla znaczenie białka ADNP (ang. activity-dependent neuroprotective protein), czyli białka neuroprotekcyjnego zależnego od aktywności.

Wcześniejsze badania prof. Gozes wykazały, że nieprawidłowe funkcjonowanie białka ADNP ma miejsce również w przypadku schizofreników. ADNP wykazuje zdolność interakcji z białkiem związanym z mikrotubulami (LC3) regulującym autofagię komórek. Proces ten, ograniczony u chorych na schizofrenię, polega na trawieniu przez komórkę uszkodzonych elementów. W ostatnich badaniach prof. Gozes identyfikuje ADNP z zależną od płci tendencją do zachorowania na chorobę Alzheimera, ale również i autyzm. Drugie z tych schorzeń jest zaburzeniem neurorozwojowym, które objawia się nieprawidłowościami na płaszczyźnie interakcji społecznych, komunikacji i zachowań.

Choroba ta dotyczy głównie osobników płci męskiej. – Jeśli zrozumiemy w jak różny sposób u kobiet i u mężczyzn działa ADNP (...), które jest jednym z głównych białek regulacyjnych, możemy spróbować zoptymalizować leki dla potencjalnej terapii zarówno autyzmu, jak i choroby Alzheimera – mówi prof. Illana Gozes.

Wyniki badań wskazują na zmiany w zachowaniu i uczeniu się myszy w zależności od płci. Przykładowo, u męskich osobników z niedoborem ADNP stwierdzono braki w pamięci i rozpoznawaniu, natomiast myszy płci żeńskiej ze zmienioną ekspresją ADNP były bardziej wybrakowane społecznie w porównaniu do prawidłowych samic. Zmiany związane z ekspresją ADNP w hipokampie myszy skutkują rozwojem autyzmu oraz obecnością genu odpowiadającego za zwiększone ryzyko choroby Alzheimera. - Badania te podkreślają, że aby znaleźć lekarstwo na daną chorobę, potrzebna jest oddzielna analiza kobiet i mężczyzn w badaniach klinicznych, ponieważ osobniki te mogą reagować inaczej – twierdzi prof. Gozes.

 

 

Źródła

http://www.biocompare.com/Life-Science-News/171184-Protective-brain-protein-reveals-gender-implications-for-autism-Alzheimer-s-research/

http://www.osrodek-alzheimer.pl/page,32,choroba_alzheimera.html

http://www.aftau.org/

http://www.forumautyzmu.pl/

www.nauka.newsweek.pl

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2020>

pnwtśrczptsbnd
1
2
TECHCO Forum
2020-12-02 do 2020-12-03
3
4
5
6
7
8
NEURONUS 2020 Neuroscience Forum
2020-12-08 do 2020-12-11
9
Digital Hospital Forum
2020-12-09 do 2020-12-09
11
12
13
14
15
MEDmeetsTECH #10
2020-12-15 do 2020-12-16
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter