Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wynalazek GUMed wsparciem w regeneracji kości

Naukowcy z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni oraz dr Adrian Szewczyk – uzyskali patent na wynalazek „Kompozycja farmaceutyczna do implantacji tkanki kostnej, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie do leczenia i/lub regeneracji tkanki”, przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Od lewej: dr Adrian Szewczyk i dr hab. Magdalena Prokopowicz, źródło: Paweł Sudara/GUMed

 

Przedmiotem ochrony patentowej jest kompozycja farmaceutyczna, która umożliwia wytwarzania sferycznych granulatów (peletek), przeznaczonych do leczenia bakteryjnych zakażeń kości. Innowacyjne rozwiązanie polega na połączeniu mezoporowatego materiału krzemionkowego z zaadsorbowanym antybiotykiem oraz bioszkła o wysokich właściwościach mineralizacyjnych. W rezultacie otrzymano dwufunkcyjną postać leku o działaniu przeciwbakteryjnym i wspomagającym regenerację tkanki kostnej.

Badania, których wyniki objęto ochroną patentową, zostały zrealizowane w ramach konkursu OPUS 15. W kolejnych etapach zespół badawczy prof. Magdaleny Prokopowicz planuje poszerzenie badań o modele in vivo poprzez aplikowanie o kolejne środki w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji, w tym opis wynalazku, dostępnych jest na stronie Centrum Transferu Technologii GUMed.

GUMed

KOMENTARZE
Newsletter