Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wykaz leków refundowanych będzie aktualizowany co kwartał
31.03.2006
Stworzenie nowej kategorii "leków specjalistycznego stosowania" oraz aktualizacja co 90 dni wykazu leków refundowanych.
To podstawowe zmiany, które znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"W przyszłym tygodniu projekt trafi do konsultacji społecznych" - poinformował 29 marca dyrektor departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Piotr Błaszczyk, podczas konferencji zorganizowanej pod hasłem "Jak racjonalizować koszty farmakoterapii w Polsce". Konferencję zorganizował Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF). Podczas dyskusji panelowej przedstawiciele środowiska farmaceutycznego i lekarskiego zastanawiali się, jak usprawnić funkcjonujący w Polsce system refundacji leków, aby lepiej wykorzystać środki finansowe. Środowisko farmaceutyczne uważa, że zmiany do ustawy, przedstawione przez Błaszczyka, są bardzo potrzebne, a szczególnie wprowadzenie definicji leku specjalistycznego stosowania. Michał Nitka, reprezentujący Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przypomniał, że dyskusja na temat listy leków refundowanych trwa od wielu miesięcy. "Jeden z naszych postulatów zostanie spełniony, chcemy, aby lista była regularnie nowelizowana. Chodzi przede wszystkim o to, aby były na nią wpisywane nowe leki generyczne. Nie należy ograniczać liczby refundowanych preparatów odtwórczych" - dodał. Nitka uważa, że limit refundacyjny powinien być ustalony w oparciu o preparaty, które zapewniają ciągłość terapii, czyli są dostępne na rynku. Powinien to być koszyk leków, których łączny udział w rynku wynosi minimum 50 proc. Jego zdaniem spowoduje to większą dostępność leków dla pacjenta. Preparaty generyczne są o 30-60 proc. tańsze od swoich oryginalnych odpowiedników. Błaszczyk przypomniał, że w 2005 roku dodano na listę refundacyjną 247 leków generycznych. "Dzięki konkurencyjności cenowej obniżono ceny urzędowe dla 362 leków. Powinno to dać oszczędności na poziomie 132 mln zł" - powiedział Błaszczyk. Podkreślił, że dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu na rynek leków generycznych udało się zatrzymać tendencje wzrostowe wydatków na leki przez Narodowy Fundusz Zdrowia. "Przez ostatnie trzy lata wydatki na leki wynosiły 6,3-6,1 mld zł. W 2006 roku przeznaczone jest 6,6 mld zł" - wyjaśnił. Od 2001 r PZPPF prowadzi badania opinii społecznej, z których wynika, że dzięki wprowadzaniu leków generycznych na listy refundacyjne wzrosła liczba pacjentów realizujących w całości wypisane recepty. Jednak - zdaniem Związku - lekarze przepisują pacjentom za mało tańszych odpowiedników, a powodem takiej sytuacji jest brak systemu motywacyjnego dla lekarzy. Nie chodzi oczywiście o to, aby lekarz dostawał pieniądze za wypisywanie tańszych odpowiedników, ale o to, by miał do dyspozycji określoną pulę funduszy. Prof. Aleksander Mazurek z Komisji ds. Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Leków uważa, że dobrą metodą na ograniczenie wydatków na leki jest rozszerzenie uprawnionych do wypisywania recept, np. o pielęgniarki, aptekarzy. Wyjaśnił, że chodziłoby jedynie o kontynuację terapii. Z opinią profesora nie zgodził się prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł. "Więcej uprawnionych oznaczałoby więcej wypisywanych recept, nie byłoby więc mowy o ograniczeniu wydatków na leki" - ripostował. Uczestnicy dyskusji zarzucali lekarzom, że przepisują pacjentom drogie leki, mając do dyspozycji ich tańsze odpowiedniki. "Lekarz nie powinien zastanawiać się, ile kosztuje dany preparat, bo po prostu nie ma takiej informacji. Moim zdaniem, to byłoby stawianie sprawy na głowie. Jeśli na liście leków refundowanych są leki tanie i drogie, to dlaczego czynić wyrzuty lekarzowi, że używa leków droższych" - powiedział Radziwiłł. Wojciech Kuźmierkiewicz z PZPPF uważa jednak, że popyt na leki nie jest uzależniony od pacjenta lecz od lekarza, a koszt leków pokrywa ubezpieczenie, czyli pacjent. Jego zdaniem racjonalna farmakoterapia to przepisywanie leków dostosowanych do potrzeb zdrowotnych w odpowiednich dawkach po najniższej cenie.Źródło: PAP

KOMENTARZE
Newsletter