Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wielka wartość „Szybkiej Ścieżki”: już ponad 1,8 mld zł z Funduszy Europejskich przyznane tylko w jednym konkursie, w tym na technologie lekowe
Wielka wartość „Szybkiej Ścieżki”: już ponad 1,8 mld zł z Funduszy Europejskich przyznane t

Program „Szybka Ścieżka” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Jego adresaci to przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Mogą się one ubiegać o sięgające nawet ponad 20 mln euro dofinansowanie realizacji projektu badawczo-rozwojowego, który obejmuje przynajmniej prace rozwojowe. Ich celem powinno być opracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących projektów lub usług. 

 

Proste zasady i równe szanse dla wszystkich

Składane w konkursach „Szybkiej Ścieżki” wnioski o dofinansowanie są oceniane przez niezależnych i anonimowych ekspertów na podstawie wskazanych w regulaminie danego konkursu prostych kryteriów oceny. Na dofinansowanie, niezależnie od wielkości, stażu na rynku czy reprezentowanej branży, ma szansę każda firma spełniająca konkursowe kryteria. Najbardziej popularnym konkursem „Szybkiej Ścieżki” jest ten, w którym nie określa się ograniczeń tematycznych. Składany w nim projekt musi się jedynie wpisywać w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Dużo projektów, dużo pieniędzy

Konkursy „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych, finansowane z Funduszy Europejskich, NCBR ogłasza dwa razy do roku. W zeszłym roku drugi z nich NCBR ogłosiło 14 sierpnia. Nabór wniosków o dofinansowanie był prowadzony od 16 września do 20 grudnia. W konkursie wpłynęło aż 816 wniosków o dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 6,1 mld zł. Zgodnie z regulaminem konkursu podlegały one ocenie niezależnych ekspertów w oparciu o 18 kryteriów. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów dostępu oraz uzyskania minimalnego progu punktowego w każdym z kryteriów punktowanych eksperci rekomendowali projekt do dofinansowania. Choć jeszcze nie wszystkie z ponad 800 wniosków w tym konkursie zostały ocenione, to już teraz padł rekordowy wynik. Dofinansowania w łącznej wysokości ponad 1,8 mld zł przyznano 219 przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw lub konsorcjom przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych.

Wśród projektów, które na podstawie oceny niezależnych ekspertów znalazły się na listach projektów rekomendowanych do dofinansowania, znajduje się wiele projektów firm z sektora MŚP o tematyce lub skali generującej znaczące nakłady – w tym także samych przedsiębiorców – na prace B+R. To między innymi:

 

· „Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”, rekomendowana kwota dofinansowania: 36 193 864,18 zł;

· „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego”, rekomendowana kwota dofinansowania: 28 959 643 zł;

Doceniając wysoką jakość dużej liczby projektów, NCBR w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą POIR zwiększyło alokację w tym konkursie o ponad 700 mln zł – z 1,1 mld zł do ponad 1,8 mld zł. Dzięki temu więcej środków Funduszy Europejskich przeznaczonych na wspieranie działalności B+R trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców. Ostateczne wyniki konkursu, po zakończeniu oceny merytorycznej ostatniej grupy wniosków o dofinansowanie, NCBR przedstawi w czerwcu.

 

Prostsze zasady, więcej możliwości

Obecnie – do 18 czerwca – prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym 7 stycznia br. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i jednostek naukowych, NCBR uprościło w nim zasady udziału i kryteria oceny wniosków, których jest obecnie tylko 13. Ich opis jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas. Dzięki temu wnioskodawcy mogą lepiej przygotować projekt. Minimalna wartość projektu realizowanego samodzielnie przez firmę z sektora MŚP to milion złotych. W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty.

 

Jeden program, wiele ścieżek

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych to nie jedyny konkurs w tym najbardziej popularnym programie wsparcia innowacji w Polsce. NCBR prowadzi obecnie nabory wniosków w pięciu innych konkursach programu, m.in. konkurs tematyczny „Koronawirusy” (do 31 grudnia; nabór wniosków jest podzielony na rundy – obecna trwa do 5 czerwca). Łączny budżet tych konkursów to 1,15 mld zł. Wszystkie są finansowane z Funduszy Europejskich. Rekordowa liczba i wartość przyznanych do tej pory w zeszłorocznym konkursie dofinansowań dowodzi, że rodzimi innowatorzy mają apetyt, by skorzystać z tych środków z korzyścią dla rozwoju poszczególnych firm, branż i całej gospodarki.

Informacje o wszystkich prowadzonych konkursach i terminach naborów wniosków są dostępne na stronie NCBR.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter