Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uwaga! Sfałszowane, drogie leki onkologiczne w obrocie
Barbara Walenciuk, dyrektor departamentu nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (GIF) informuje, że w legalnym obrocie pojawiły się sfałszowane i drogie leki onkologiczne. Czy prowadzone działania są w stanie zatrzymać ten groźny proceder?

 

Sfałszowany produkt leczniczy to lek o nieodpowiedniej jakości, który został wyprodukowany nielegalnie, poza wiedzą podmiotu odpowiedzialnego oraz bez zgody organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Ten proceder może dotyczyć wszystkich leków – zarówno oryginalnych, jak i generycznych (odpowiedników).

O obecności na polskim rynku takich preparatów wiadomo już było w roku ubiegłym. Na szczęście ilość ta jest naprawdę znikoma. Niemniej jednak farmaceuci ekspediujący leki oraz hurtownicy powinni zachować szczególną czujność.

Czy pacjenci przyjmujący wspomniane preparaty powinni czuć się zagrożeni? 

Dzięki wczesnemu wykryciu przez fachowy personel podrobionych produktów nie dotarły one bezpośrednio do sprzedaży aptecznej. Być może udało się tego uniknąć dzięki nałożonemu w zeszłym roku nie tylko na aptekarzy, ale i na hurtowników obowiązku zgłaszania do GIF wszelkich wątpliwości co do pochodzenia i jakości dostępnych leków. Aby zminimalizować obrót sfałszowanymi produktami leczniczymi Minister Zdrowia powołał Zespół ds. Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego. Ponadto GIF stale pobiera próby około 1000 leków i bada je pod kątek sfałszowania.

 

-Fałszowane są przede wszystkim bardzo drogie leki i takie, które dla pacjenta są dosyć trudno dostępne. Chodzi o sytuacje, gdy lekarz w terapii nowotworowej odmówi przyjęcia pacjenta do procedury finansowanej ze środków publicznych, uznając, że chory się do niej nie kwalifikuje. Wtedy chory poszukuje leku na rynku ogólnym. To czynnik, który wykorzystują fałszerze leków, bo wtedy mogą zdobyć klienta – podkreśla pani Barbara Walenciuk.

 

Warto wspomnieć, że dotychczas leki podrobione funkcjonowały raczej w ramach nielegalnego obrotu. Najczęściej podrabianymi specyfikami są te na odchudzanie czy te na zwiększenie potencji. Proceder poszerza się jednak z roku na rok i obejmuje dziś także preparaty antykoncepcyjne, sterydy anaboliczne czy nawet te... psychotropowe. Nie warto kupować leków z nielegalnych źródeł. Chodzi tu w końcu o wartość nadrzędną jaką jest przecież nasze zdrowie. Substancje, które dominują w składzie podrabianych medykamentów przyprawiają o gęsią skórkę i są to głownie : kwas borny, pył ceglany, farba do malowania dróg z toksyczym dla centralnego układu nerwowego ołowiem, talk czy pasta do butów a nawet... związki arsenu!

Podrabiane leki najczęściej pochodzą z Chin, Indii, Indonezji i Egiptu. Nie jest nowością handlowanie przywiezionymi z krajów takich jak Egipt czy Tajlandia preparatami typu viagra i jej podobne.

Każdy z pacjentów, który ma wątpliwości co do jakości i bezpieczeństwa zakupionego przez siebie leku i podejrzewa go o sfałszowanie powinien niezwłocznie powiadomić prokuraturę lub policję – dla ochrony zdrowia swojego i innych konsumentów.

Źródła

http://www.mz.gov.pl/leki/produkty-lecznicze/sfalszowane-produkty-lecznicze

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,377866,sfalszowane-leki-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu.html

http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/gif-sfalszowane-drogie-leki-onkologiczne-w-legalnym-obrocie,12244.html

http://mgr.farm/content/gif-sfalszowane-leki-onkologiczne-w-legalnym-obrocie

KOMENTARZE
Newsletter