Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Telefarmacja a opieka farmaceutyczna

W sejmowej podkomisji zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Ważną zmianą, zapowiadaną przez decydentów, ma być wykorzystanie kompetencji farmaceuty w ramach tzw. opieki farmaceutycznej. W opinii ekspertów webinaru dla studentów farmacji, który odbył się w ramach programu „Recepta na sukces”, farmaceuci posiadają wiedzę, by efektywnie wesprzeć proces edukacji zdrowotnej, profilaktyki i leczenia pacjentów. Czas pandemii COVID-19 pokazał zaś, że teleporada, w tym raczkująca teleporada farmaceutyczna, może być istotnym elementem systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w tematach zdrowia intymnego.

 

Potencjał teleporady farmaceutycznej

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Gedeon Richter Polska w ramach programu „Recepta na sukces” 85% respondentek dokonało kiedykolwiek zakupu produktów do higieny intymnej lub związanych z dolegliwościami ginekologicznymi lub antykoncepcją w aptece. Równocześnie 41% z nich przyznało, że doświadczyło dyskomfortu podczas zakupu tych produktów, a 24% zrezygnowało z zakupu z powodu wstydu. Najczęściej dyskomfort powodował brak prywatności i bliska odległość innych klientów, co stanowiło 56% wskazań oraz zachowanie farmaceuty, 35% wskazań, czyli m.in. głośna rozmowa na temat produktu oraz mowa ciała farmaceuty [1]. Sytuacja, w której w aptece wprowadza się dodatkowe bariery komunikacyjne np. dodatkowe szyby, maseczki czy przyłbice, dodatkowo to komplikuje i jest o wiele bardziej stresująca dla pacjentów, szczególnie tych, którzy przychodzą do apteki z problemami dotyczącymi zdrowia intymnego. – Potencjał teleporady farmaceutycznej jest więc bardzo duży. Dzwoniący mogą skorzystać z ogromnej wiedzy, jaką dysponuje farmaceuta. Nie ogranicza ich ani czas, ani kolejka pacjentów, która często towarzyszy wizycie w aptece – mówiła podczas webinaru dla studentów farmacji Bianca-Beata Kotoro, psycholog społeczny, psychoseksuolog, psychoonkolog terapeuta.

 

Komunikacja ważnym elementem w edukacji studentów farmacji

Podczas rozmów na linii pacjent-farmaceuta potrzebne są wyjątkowe umiejętności komunikacyjne. Zarówno podczas rozmów w aptece, jak i teleporady, bez względu na to, czy jest to problem ginekologiczny, czy nie. – Niezwykle istotnym elementem w pracy farmaceuty są kompetencje komunikacyjne. Ważne jest uzupełnianie i poszerzanie zdolności komunikacyjnych farmaceutów już na etapie studiów. Teleporada różni się od tej tradycyjnej, dlatego warto przygotowywać przyszłych farmaceutów do pracy przez narzędzia teleinformatyczne – wskazywała Karolina Wojtczak, Kierownik Działu PR Gedeon Richter Polska Sp. z o. o.

 

Porada farmaceutyczna a RODO

Ważną kwestią zawodową jest ustawa RODO, która systematyzuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i nakłada ogromny obowiązek na ich administratora, w tym wypadku na właściciela apteki. Komunikacja farmaceuty z pacjentem powinna odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Dane dotyczące choroby to dane wrażliwe, które mogą być usłyszane przez inne osoby w aptece. Dlatego tak ważne jest, żeby stwarzać warunki intymne, w których pacjent może czuć się swobodnie  i bezpiecznie. – Ochrona danych osobowych obowiązuje od przeszło dwóch lat. To ustawa, z którą będziecie się spotykali na co dzień. Realizacja recepty, e-recepty, porada farmaceutyczna, uzyskane dane osobowe i chorobowe pacjenta to dane szczególnie wrażliwe, które należy chronić. Pacjent przychodzi do apteki, licząc na wsparcie, opiekę i poradę w komfortowych warunkach – mówiła do studentów farmacji Monika Bartwicka, prawniczka specjalizująca się w prawie farmaceutycznym.

 

Wykorzystanie potencjału farmaceuty

Ostatni czas dużo zmienił. Pacjenci odkryli zalety e-recepty, wielu usłyszało o recepcie farmaceutycznej. Jak wynika z badania Gedeon Richter Polska, 79% respondentów stwierdza, że wie, czym jest recepta farmaceutyczna, jednak jedynie 48% osób z tej grupy wie, że to recepta wystawiona przez farmaceutę. Polacy mylą pojęcie e-recepty, wystawionej przez lekarza, z receptą wystawianą przez farmaceutę. Nadal zdarza się, że pacjenci podchodzą lekceważąco do farmaceuty, uznając go za zwykłego sprzedawcę. – Warto edukować również pacjentów na temat kompetencji farmaceutów. To grupa zawodowa, która jest gotowa na  zwiększające się potrzeby pacjentów. Ich praca daje szansę na poprawę jakości i skuteczności leczenia i może doskonale wspierać działania w zakresie profilaktyki zdrowia. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, procedowany w sejmowej podkomisji zdrowia, określa opiekę farmaceutyczną, która ma poszerzyć kompetencje farmaceutów. Telefarmacja może być doskonałym narzędziem dla tej opieki – zakończyła Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze.

Źródła

[1] Raport „Oczekiwania kobiet wobec komunikacji z lekarzem ginekologiem i farmaceutą” na zlecenie LB Relations Sp. z o. o. dla Gedeon Richter Polska, n=1048, CAWI, zrealizowany przez SW Research.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter