Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Struktura dystrybucji leków w sierpniu
09.09.2005
Miesiąc w skrócie:
  • - średnia cena statystycznego leku wynosiła ok. 13,18 zł
  • - średni obrót apteki wyniósł ok. 117 tys. zł
  • - średnia wartość jednej transakcji dokonanej w przeciętnej aptece wyniosła ok. 16,66 zł
  • - przeciętna apteka dokonała ok. 7027 transakcji
  • - ilość klientów w statystycznej aptece wynosiła ok. 3300.

1. Omówienie sytuacji bieżącej Okres letni nie sprzyja wzrostowi obrotów. Zwykle sierpień jest najsłabszym miesiącem roku. Dokładnie tak jest i tym razem. Sprzedaż w sierpniu była o kilka procent niższa niż w lipcu i jednocześnie o ok. 1% wyższa niż rok temu. Patrząc wstecz z reguły jeśli mieliśmy niezły lipiec, to w sierpniu sprzedaż spadała. Dodatkowo w lipcu i sierpniu cześć aptek korzysta z urlopu, co z kolei komplikuje przeprowadzanie analiz i niestety negatywnie wpływa na popełniany błąd, gdyż trudniej jest ocenić ile aptek faktycznie pracuje. Obserwując wyniki z ostatnich miesięcy trudno mówić o ożywieniu i znaczącej poprawie z punktu widzenia statystycznej apteki. W skali całego roku 2005 decydujące będą ostanie miesiące. Póki co jako najbardziej prawdopodobny oceniam wzrost w 1 do 2% w stosunku do sytuacji w roku 2004. Jednocześnie w sierpniu pozytywnie należy ocenić dwa zjawiska. Po pierwsze zauważalnie wyższy niż w lipcu był udział sprzedaży odręcznej w całkowitym obrocie – wynosił ok. 28,7% czyli o jeden pkt. procentowy wyżej niż miesiąc temu. W konsekwencji wzrosły wskaźniki marży. Średni udział marży w cenie detalicznej w sierpniu wynosił 19,4%, czyli prawie 0,5 pkt. procentowego więcej niż w lipcu. Obliczenia szczegółowe wskazują, że marża dla leków z list pozostała na niezmienionym poziomie ok. 15%, natomiast wzrosła średnia marża przy sprzedaży leków nierefundowanych do poziomu ok. 23,7%. Wzrost wskaźników marżowych obserwowany w tym roku wydaje się być zjawiskiem trwałym, gdyż porównując wyniki w analogicznych miesiącach roku 2004, to obecny poziom marży jest od 0,6 do 1 pkt. procentowego wyższy. Należy jednak pamiętać, że uzyskana wartość jest jednak niższa od wyników z roku 1999, gdy poziom marży oscylował w granicach 0,5%. Ważny dla oceny polityki lekowej jest wskaźnik udziału refundacji w cenie detalicznej statystycznego leku. W ostatnich miesiącach osiągnął on poziom 33–34%, praktycznie analogiczny do stanu sprzed roku. Z kolei dla sprzedaży refundowanej udział dopłat refundacyjnych jest o prawie 1 pkt niższy niż w roku minionym. W pierwszych 8 miesiącach sierpnia udział refundacji w sprzedaży pozycji z wykazów wynosił tylko ok. 63,7%, co w połączeniu z faktem stabilizacji udziału sprzedaży refundowanej w obrocie na poziomie ok. 51, maksymalnie 52%, skłania do wniosku, że poczynione zmiany wykazów skutecznie ograniczają wzrost kosztów refundacji, co z kolei dla pacjenta oznacza wzrost obciążeń. Potwierdzeniem sezonowego spadku aktywności jest spadek ilości osób kupujących leki w statystycznej aptece. Było to tylko 3300 co stanowi niestety wynik najniższy od 3 lat. Jednak nie może być inaczej jeśli w dalszym ciągu obserwujemy wzrost liczby aptek działających na rynku, która do końca roku może osiągnąć poziom nawet 11800. 2. Prognoza na rok 2005 Zwykle o wynikach rocznych w znacznym stopniu decydują zmiany wykazów, które w tym roku są jeszcze przed nami. Od 1 października, zgodnie z informacjami z Ministerstwa Zdrowia, wchodzą w życie zmiany list. Modyfikacje są znaczące i dotyczą odpłatności za leki, limitów i cen. Póki co, prognozy na cały rok 2005 nie ulegają znaczącym zmianom. Przeciętna apteka powinna zanotować minimalny wzrost rzędu 1 do 2%. Wzrost całego rynku z oczywistych powodów będzie wyższy i może wynieść ok. 5–7%. Z kolei poziom dopłat refundacyjnych jest niższy niż rok temu i dlatego wzrost kosztów refundacji będzie niższy od wzrostu całego rynku a łączna refundacja powinna się zamknąć w kwocie 6,06 mld. zł. Jednak w związku ze zmianami list nie można wykluczyć jednorazowego wzrostu wydatków, który mógłby podnieść łączną refundację leków nawet do 6,2 mld. zł.
Pełna wersja raportu dostępna jest w formacie PDF: clik to open this PDF fileRobert Krumschmidt robert.krumschmidt@pharmaexpert.pl
KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter