Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Struktura dystrybucji leków w grudniu
18.01.2006
Miesiąc w skrócie:
  • - średnia cena statystycznego leku wynosiła ok. 13,43 zł
  • - średni obrót apteki wyniósł ok. 142 tys. zł
  • - średnia wartość jednej tran sakcji dokonanej
  • - w przeciętnej aptece wyniosła ok. 16,47 zł
  • - przeciętna apteka dokonała ok. 8626 transakcji
  • - ilość klientów w statystycznej aptece wynosiła ok. 3900

Omówienie sytuacji bieżącej: Z punktu widzenia przeciętnej apteki w Polsce, wartość sprzedaży w grudniu była praktycznie taka sama jak w roku minionym i wynosiła ok. 142 tys. zł. Jednak z perspektywy całego rynku znaczący wzrost liczby aptek ogólnodostępnych spowodował, że łączny miesięczny wzrost rynku szacujemy nawet na ok. 5%. Przez prawie cały rok sytuacja była podobna w konsekwencji roczna sprzedaż średniej apteki w Polsce wzrosła tylko o ok. 1–2%, podczas gdy cały rynek 6–7%. Dysproporcje są znaczące i świadczą dobitnie, że rosnąca konkurencja wśród aptek uniemożliwia znaczący wzrost wielkości sprzedaży przypadającej na aptekę. Na szczęście inne ważne wskaźniki dotyczące obrotu aptecznego w roku 2005 są bardziej obiecujące dla właścicieli aptek. Najważniejsze zmiany dotyczą średniej marży aptecznej. Od pierwszych miesięcy roku obserwowaliśmy zauważalny wzrost marży w stosunku do stanu z roku 2004. Co prawda w grudniu wartość marży w cenie statystycznego leku wynosiła tylko ok. 19% jednak w skali całego roku średnią marżę szacujemy na ok. 19,2%. W roku 2004 było to tylko ok. 18,5%. Szczególnie widoczny jest wzrost w grupie leków wydawanych na recepty refundowane, gdyż dla leków z list refundacyjnych marża wzrosła z ok. 14% w roku 2004 do ok. 15% w roku minionym. Efektem tego jest zahamowanie tendencji pogarszających kondycję finansową aptek. Więcej szczegółów mogą Państwo przeczytać w ostatnim artykule z cyklu „Przegląd sytuacji ekonomicznej aptek”, który zamieszczony jest na stronie 28. Pośrednio ze wzrostem marży związane są 2 kolejne tematy. W porównaniu do stanu z lat poprzednich możemy mówić o zahamowaniu znaczącego wzrostu średnich cen leków refundowanych. W okresie lat 1999 do 2003 średnia cena detaliczna leków z list refundowanych wzrosła z ok. 8 zł do ok. 21,5 zł. Z kolei w roku 2004 praktycznie pozostała na poziomie z roku 2003, a w 2005 wynosiła średnio ok. 22,1 zł. W praktyce potwierdza to wzrost znaczenie leków polskich, które są generalnie tańsze od leków importowych. Kolejnym ważnym zagadnieniem dla oceny całego roku 2005 jest wzrost znaczenia sprzedaży odręcznej. W grudniu 2005 udział sprzedaży odręcznej w całym obrocie wynosił ok. 31,5% a rok wcześniej tylko 30,1%. W skali całego roku różnica jest mniej widoczna, gdyż w.w. wskaźnik w roku 2005 wynosił 29,2% podczas gdy w roku 2004 28,9% a w roku 2003 ok. 28%. Kolejnym miernikiem bieżącego stanu sprzedaży aptecznej jest liczba klientów w przeciętnej aptece. W grudniu 2005 było to 3900 osób, podczas gdy rok wcześniej ok. 4100. W skali całego roku spadek jest mniej wyraźny i wynosi mniej niż 1%. Jednak trudno, aby było inaczej gdy liczba aptek rośnie tak szybko. Więcej szczegółów można znaleźć na wykresie ilości pacjentów (wykres 1) i w przedstawionym biuletynie informacyjnym. Raport dostępny w formacie PDF: clik to open this PDF file

Robert Krumschmidt robert.krumschmidt@pharmaexpert.pl
KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter