Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Serializacja i agregacja opakowań farmaceutycznych – nowe trendy i wyzwania dla producentów
Serializacja i agregacja opakowań farmaceutycznych – nowe trendy i wyzwania dla producentów
Opakowania i etykiety produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych pełnią kilka ważnych funkcji – od marketingowej i informacyjnej, po zabezpieczającą. Bardzo ważna są operacje serializacji i agregacji opakowań farmaceutycznych, które również muszą być wykonywane z zachowaniem surowych standardów wewnętrznych oraz ścisłych wymogów przemysłu medycznego.

 

Serializacja opakowań farmaceutycznych

Bardzo ważnym pojęciem w produkcji i etykietowaniu produktu farmaceutycznego jest jego serializacja. Pojęcie to określa oznakowanie produktu za pomocą unikalnych, niepredykcyjnych numerów seryjnych umieszczanych na każdym opakowaniu. Dzięki numerowi seryjnemu można śledzić produkt w całym łańcuchu dostaw, co zapewnia wiele korzyści:

  • walkę z podróbkami i ochronę bezpieczeństwa pacjenta;
  • ograniczenie oszustw związanych z refundacją (zwłaszcza w krajach, w których rząd jest jedynym płatnikiem odpo­wiedzialnym za refundację leków);
  • zapobieganie stosowaniu leków na receptę niezgodnie z przeznaczeniem, co ma negatywny wpływ na bezpieczeń­stwo oraz marginesy lub elementy kontroli używane przez producentów.

 

Agregacja produktów farmaceutycznych

Serializacja i agregacja produktu są ze sobą ściśle powiąza­ne. Po umieszczeniu unikalnych kodów na poszczególnych produktach, producenci muszą wiedzieć, gdzie znajdują się te produkty. Unikalne kody na zewnętrznym opakowaniu są powiązane z zawartością w różnych schematach agregacji. Agregację można zrealizować przy użyciu rozwiązań wizyj­nych w automatycznych owijarkach lub maszynach paku­jących w kartony albo w oparciu o techniki agregacji, np. za pomocą przenośników dozujących. Kartony są jednym z naj­częściej stosowanych opakowań w przypadku produktów farmaceutycznych i medycznych. Oznakowanie tych opako­wań wysokiej jakości kodami czytelnymi dla ludzi i maszyn jest kluczowym elementem planu identyfikowalności firmy farmaceutycznej. Butelki, które są wyjątkowo często stoso­wanym opakowaniem farmaceutycznym, można kodować w wielu miejscach. Zwykłe oraz widoczne w promieniowa­niu nadfioletowym (UV) lub podczerwonym (IR) oznaczenia na ściance bądź denku butelki, na etykiecie lub zakrętce – to tylko niektóre z możliwych opcji. Znakowanie fiolek i bute­leczek zakraplaczy jest z natury trudnym zadaniem z uwagi na niewielki rozmiar oraz mały promień opakowania. Naj­lepsze efekty znakowania tego rodzaju opakowań można uzyskać, gdy drukarka jest zintegrowana z urządzeniami pakującymi, zaprojektowanymi specjalnie do przenoszenia przedmiotów o takim kształcie. Co istotne, umieszczenie na opakowaniu zbiorczym wyraźnych informacji o serii, partii i dostawcy umożliwia wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw szybkie i sprawne określenie pochodzenia w razie potrzeby wycofania towaru.

 

Systemy znakowania według producentów sprzętu: przykład firmy Videojet

Na polskim rynku działa kilka firm oferujących profesjo­nalne rozwiązania i urządzenia gotowe sprostać wymogom w branży farmaceutycznej. Jedną z nich jest amerykańska firma Videojet Technologies, posiadająca kompletną ofertę drukarek i laserów przemysłowych oraz oprogramowanie po­zwalające na pełne wdrożenie procesu serializacji produktów. Urządzenia Videojet (w tym Wolke) umożliwiają znakowanie na różnych powierzchniach typu: tektura, tworzywa sztucz­ne, szkło, etykiety, folia oraz na bardziej specjalistycznych opakowaniach medycznych (np. fiolki, blistry).

Obok drukarek serii Wolke jednym z najbardziej rozpo­znawanych produktów Videojet na rynku jest model Videojet 1510 z dyszą o rozmiarze 70 mikronów i specjalnym atramen­tem V459-D widocznym w świetle ultrafioletowym. Tusze typu V458-D oraz V459-D gwarantują doskonałą przyczepność, dzięki czemu nadruki mają ostre krawędzie zarówno na pla­stikowych, jak i szklanych powierzchniach, a ponadto nie ule­gają zniszczeniu podczas procesu sterylizacji pod ciśnieniem.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter