Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Scope Fluidics osiągnął drugi kamień milowy w projekcie BacterOMIC
Scope Fluidics osiągnął drugi kamień milowy w projekcie BacterOMIC
Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Firma stworzyła prototyp analizatora i paneli testowych systemu przeprowadzając jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości. Spółka złożyła również wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie. System BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii i pozwoli badać skuteczność pełnej gamy antybiotyków na pojedynczym panelu testowym.

System BacterOMIC to drugi projekt po PCR|ONE opracowywany przez firmę Scope Fluidics. Prace nad systemem rozpoczęły się w 2016 r. Projekt BacterOMIC do automatycznej i unikalnie kompleksowej oceny antybiotykowrażliwości bakterii chorobotwórczych odpowiada na bardzo istotną potrzebę społeczną w ochronie zdrowia. System, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Zaletą systemu są pewne wyniki – rezultatem badania jest zawsze pełen antybiogram. System będzie pozwalał na oznaczenie prawdziwego poziomu MIC dla pełnej gamy istotnych klinicznie antybiotyków jednocześnie.

W pierwszym etapie prac, zakończonym w 2017 roku, opracowano projekt prototypu systemu oraz pilotażowej linii napełniania i zamykania paneli. W kolejnym etapie, który obecnie został zakończony, opracowano prototyp analizatora BacterOMIC wraz z jednorazowymi panelami testowymi oraz urządzeniami do wypełniania paneli testowych. Opracowano procedurę pilotażowego wytwarzania paneli, obejmującą wszystkie etapy, od wytwarzania komponentów, przez nakładanie odczynników, spajanie, sterylizację, po kontrolę jakości. Opracowano również automatyczne metody wykrywania wzrostu bakterii, porównywania tempa wzrostu o różnej zawartości antybiotyku, a także przeprowadzono testy wyznaczania minimalnych poziomów MIC – oznacza to, że zostało wyznaczone najmniejsze stężenie środka bakteriobójczego (antybiotyku), wyrażone w mg/l, hamujące wzrost drobnoustrojów.

– Zakończyliśmy kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Uruchomiliśmy prototyp urządzenia i jednorazowych paneli wraz z przeprowadzeniem pierwszych testów na pilotażowej linii F&S, potwierdzając tym samym funkcjonalną gotowość systemu do prowadzenia badań nad antybiotykowrażliwością. Rozpoczynamy etap walidacji systemu, którą przeprowadzimy najpierw wewnętrznie, a następnie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Prace nad systemem traktujemy jako bardzo istotny kroku w kierunku stworzenia kompleksowego i nowoczesnego rozwiązania dla branży medycznej. Robimy wszystko, aby ta nowoczesna platforma do oznaczania lekowrażliwości bakterii, jak najszybciej pomagała leczyć pacjentów, poprzez stosowanie odpowiednich dla nich terapii celowanych – komentuje Piotr Garstecki, współzałożyciel i Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

W ramach zakończonego etapu, opracowano oraz złożono do Urzędu Patentowego wnioski patentowe, które maja chronić elementy systemu m.in. konstrukcję jednorazowych paneli testowych. Na jednorazowym panelu znajduje się kilkaset mikrokomór zawierających różne leki w różnych stężeniach. Po dodaniu roztworu z analizowaną próbką, hodowla bakterii jest prowadzona we wszystkich mikrokomorach jednocześnie.

W obliczu lawinowo rosnącej liczby zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami najważniejszym sposobem ochrony zdrowia i życia pacjentów jest stworzenie systemów diagnostycznych oferujących kompleksowe oznaczenie wrażliwości bakterii patogennych na wszystkie dostępne antybiotyki. Tylko pełna informacja pozwoli na stosowanie terapii celowanych, które są jedyną bronią przeciw opornym bakteriom. Antybiotykooporne bakterie stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 milionów ludzi.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter