Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma połączone
05.04.2006
Decyzją Sądu Gospodarczego w Warszawie nastąpiło formalno-prawne połączenie spółek Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma.
Tym samym do życia została powołana nowa spółka o nazwie Sanofi-Aventis Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstał trzeci, co do wielkości koncern farmaceutyczny w Polsce.

Jego udziały w krajowym rynku farmaceutycznym wynoszą 5,04%. Firma zatrudnia ponad 700 osób, w tym 160 we własnym Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie. Dzisiejsza decyzja Sądu kończy trwający od ponad roku proces formalnego połączenia spółek w Polsce, zainicjowany w 2004 roku połączeniem francuskich centrali Sanofi-Synthelabo i Aventis. W styczniu 2005 Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma rozpoczęły działanie w jednej strukturze, pod nazwą grupa sanofi-aventis, jednocześnie realizując kolejne kroki zmierzające do przeprowadzenia fuzji formalno-prawnej. Połączenie spółek nie spowoduje redukcji zatrudnienia ani zmian w umowach zawieranych dotychczas osobno przez każdą z firm. "Dla naszych klientów, już od stycznia 2005 działamy w Polsce w jednej strukturze organizacyjnej, oferując leki ze wspólnego portfolio. Decyzja Sądu jest formalno-prawnym dopełnieniem procesu łączenia spółek. Jestem przekonana, że utworzenie nowej spółki pomoże nam realizować dalsze ambitne plany. Teraz będziemy mogli jeszcze skuteczniej koncentrować się na realizowaniu naszej misji - zdrowie przede wszystkim" - komentuje Marynika Woroszylska-Sapieha, Dyrektor Generalny sanofi-aventis w Polsce. W portfolio grupy sanofi-aventis w Polsce jest obecnie ponad 80 różnych preparatów. Obejmuje ono zarówno leki importowane, jak i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie, jednym z 50-ciu tego typu placówką grupy sanofi-aventis na całym świecie. W latach 1998-2005 firma przeznaczyła na inwestycje przemysłowe ponad 60 mln zł. W roku 2005 wyniosły one 6,4 mln zł, a planowany budżet na lata 2006-2008 wynosi ok. 23 mln zł. Obecnie w Zakładzie wytwarzanych jest kilkadziesiąt rodzajów preparatów, w tym uznane marki rodzime marki oraz otrzymane z centrali grupy sanofi-aventis. Po formalno-prawnym połączeniu, do zakładu w Rzeszowie planowane jest przeniesienie części produkcji z innych krajów europejskich. Sanofi-aventis w Polsce jest częścią międzynarodowej grupy sanofi-aventis, która obecnie jest największą grupą farmaceutyczną w Europie i trzecią pod względem wielkości na świecie. W znacznej mierze grupa koncentruje swe działania na badaniach i rozwoju. Roczny budżet przeznaczony na ten cel wynosi 4 mld euro (jest to trzeci, co do wielkości budżet przeznaczany na R&D przez firmy farmaceutyczne na świecie). Sanofi-aventis specjalizuje się w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: kardiologii, chorobach naczyniowych, diabetologii, onkologii, schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, medycynie wewnętrznej i szczepionkach. W 2005 r. grupa sanofi-aventis odnotowała przychody w wysokości 27,311 mld euro, co oznacza wzrost o 9,3% w stosunku do roku 2004. W czwartym kwartale br. przychody firmy wzrosły o 4,8% i wyniosły 7,007 mld euro. W 2005 roku koncern odnotował wzrost w segmencie farmaceutyków o 8,1% (do wartości 25,249 mld euro), a w segmencie szczepionek o 26,9% (do 2,062 mld euro).

KOMENTARZE
Newsletter