Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sanitas chce wycofać Jelfę z GPW
18.04.2006
Litewski producent leków Sanitas, którego grupa w wyniku wezwania na akcje kontroluje 94,56% akcji Jelfy, chce wycofać jeleniogórskiego producenta leków z GPW, podała Jelfa w komunikacie.
Wcześniej Sanitas nie wykluczał takiego posunięcia i wprowadzenia w zamian swoich akcji na warszawski parkiet.

Jelfa podała, że spółki z grupy Sanitas planują w okresie najbliższych 12 miesięcy nabycie wszystkich pozostałych akcji spółki i posiadanie 6.800.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania tyluż głosów na WZ. "Następnie zamierzają doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji spółki i ich wycofanie z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA" - podano w komunikacie. Na początku kwietnia Sanitas podał, że otrzymał w wyniku wezwania zapisy na sprzedaż ok. 84,5% akcji Jelfy i będzie razem ze spółką Finasta z grupy Invalda kontrolował 94% kapitału jeleniogórskiej firmy. Sanitas wzywał do sprzedaży 90,01% akcji Jelfy i chce zapłacić za akcję spółki 93 zł. Skarb Państwa, PZU i ARP wspólnie sprzedawały ponad 47% akcji jeleniogórskiej spółki. Podmioty z grupy Invalda, kontrolującej Sanitas miały przed wezwaniem 9,99% kapitału zakładowego jeleniogórskiej spółki. Sanitas jest najstarszym i największym na Litwie producentem farmaceutyków. Zysk spółki wzrósł w 2005 roku do blisko 12,2 mln zł z ok. 5,2 mln zł rok wcześniej przy wzroście przychodów o ok. 40% do blisko 68 mln zł, podała litewska spółka. Według nieaudytowanych danych, w 2005 roku Jelfa miała 18,86 mln zł zysku wobec 9,39 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 307,03 mln zł wobec 274,11 mln zł.

Źródło: Parkiet

KOMENTARZE
Newsletter