Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Raport GUS – krajowi producenci leków liderem innowacji
Raport GUS – krajowi producenci leków liderem innowacji

Liderem w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce jest przemysł farmaceutyczny – wynika z najnowszych danych GUS. Co druga firma z tego sektora (52%) prowadziła badania lub dostarczyła na rynek innowacyjne produkty. To prawie dwa razy większy odsetek niż wynosi średnia dla całej produkcji przemysłowej w Polsce (26%). 

 

 

Zaprezentowana przez GUS (28 października br.) informacja „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018” pokazuje, że zaangażowanie polskich przedsiębiorstw we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań systematycznie rośnie. W przypadku firm farmaceutycznych odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe wzrósł z 45% w 2015 r. do 52% w 2018 r. Sektor farmaceutyczny wyprzedził m.in. tak silnie kojarzone z innowacjami gałęzie gospodarki jak produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

– Wyniki analizy GUS potwierdzają, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest branżą kluczową dla modernizacji i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie chodzi tylko o skalę aktywności w obszarze innowacji, ale również o efekt tego zaangażowania. Są to w dużej mierze innowacje produktowe i procesowe służące polskim pacjentom – podkreśla Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Krajowi producenci leków wskazują na bardzo poważną barierę w rozwoju branży – ograniczone środki na inwestycje będące skutkiem spadku rentowności. W sytuacji ciągłej presji na obniżki cen krajowych leków i wzrostu kosztów ich wytwarzania może to doprowadzić do załamania aktywności firm farmaceutycznych w obszarze badań i rozwoju (B+R). Poziom cen leków, i co za tym idzie, przychodów branży jest bowiem silnie skorelowany z poziomem nakładów na B+R.

Potwierdzają to także dane GUS. Zdecydowana większość wydatków na innowacje pochodzi bowiem ze środków samych firm. Wsparcie budżetowe stanowi nieznaczny ułamek budżetów. W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych największy był udział środków własnych – 75,5%. Znacznie mniejszy udział stanowiły kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe od instytucji finansowych – 8,1%.

Szansę na przełom stanowić mogą m.in. odpowiednio skonstruowane mechanizmy Refundacyjnego Trybu Rozwojowego. Chodzi o to, aby przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy na refundację leków brać pod uwagę rozwój gospodarczy Polski i premiować firmy, które się do niego przyczyniają.

– Jeśli chcemy gonić takie kraje jak Szwajcaria, gdzie nakłady branży farmaceutycznej na B+R są jednymi z najwyższych, musi wzrosnąć rentowność krajowych firm farmaceutycznych. Mając jedne z najniższych cen leków w Europie i nie promując w żaden sposób krajowych producentów, nigdy się to nie uda. Powinniśmy wprowadzić RTR, aby firmy produkujące leki w Polsce zwiększały wydatki na badania i rozwój na terenie naszego kraju – mówi Barbara Misiewicz- Jagielak, wiceprezes PZPPF.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter