Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
(R)ewolucja w funkcjonowaniu aptek i pracy farmaceutów?
(R)ewolucja w funkcjonowaniu aptek i pracy farmaceutów?

Ustawa o zawodzie farmaceuty jest fundamentem, na którym budowane będą konkretne usługi zdrowotne. Nawiązuje do nich raport Ministerstwa Zdrowia definiujący siedem takich usług, które w różnej perspektywie czasowej będą stopniowo wprowadzane do aptek. O jakich usługach mowa? Czy farmaceuci są na nie gotowi?

 

 

Przeglądy lekowe, usługa „Nowy Lek”, Program Drobne Dolegliwości, recepta kontynuowana, programy profilaktyczne, szczepienia przeciwko grypie w aptekach, wsparcie w zakładaniu IKP oraz całe mnóstwo innych usług farmaceutycznych – to bardzo dużo istotnych zmian, z którymi przyjdzie się mierzyć farmaceutom w niedalekim czasie. W ramach pilotażu „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter Partnerem Farmacji” wspólnie z wybitnymi ekspertami porozmawiamy o tym, jak wyobrażają sobie wprowadzenie tych usług do aptek – z perspektywy farmaceuty, prawnika – oraz jak te zmiany wpłyną na pacjenta. Podczas trzeciego już webinaru „Centrum usług zdrowotnych na rzecz pacjenta – rewolucja w postrzeganiu aptek”, organizowanego tym razem wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską w Rzeszowie, odpowiemy na pytania: czym jest centrum usług zdrowotnych na rzecz pacjenta, jakie ma fundamenty prawne i co najważniejsze – jak zmieni się relacja pomiędzy farmaceutą a pacjentem w świetle zachodzących zmian? Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do  kluczowych w branży farmaceutycznej ekspertów. 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreśla: – Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty zapoczątkowało pewien kierunek zmian, których celem jest jeszcze lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczeń farmaceutów w relacji z pacjentem. Mówimy tutaj o nowym wymiarze tych relacji, w których to farmaceuta pełnić będzie rolę ekspercką w zakresie zarówno nadzoru nad przebiegiem farmakoterapii pacjenta, jak i świadczenia dodatkowych usług zdrowotnych na jego rzecz. Synergia tych działań, w połączeniu z profilaktyką i edukacją, przyczyni się do podniesienia komfortu zdrowotnego wielu milionów pacjentów. Aby tak faktycznie mogło się stać, należy jak najszybciej wprowadzić do aptek nowoczesne usługi z zakresu opieki farmaceutycznej. Raport resortu zdrowia, opracowany przy udziale wielu ekspertów, definiuje siedem kluczowych usług, które w dłuższej perspektywie czasowej będą stopniowo wdrażane w aptekach. Na ten moment rozważane są różne scenariusze, natomiast z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, iż pierwszą usługą zdrowotną, która zostanie uruchomiona w aptekach, początkowo w formie pilotażu, będzie przegląd lekowy.

Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, również jest zdania, że nadchodzące zmiany przyniosą wiele dobrego dla branży aptecznej: – Niewątpliwie w ciągu najbliższych lat będziemy świadkami wielu pozytywnych przemian zachodzących w krajowym sektorze aptecznym. Przede wszystkim zmianie ulegnie rola farmaceutów – ich praca przestanie być utożsamiana jedynie z wydawaniem leków pacjentom. Dzięki projektowanym obecnie zmianom systemowym potencjał zawodowy farmaceutów, ich wiedza i umiejętności zostaną odpowiednio zagospodarowane – jako wysokiej klasy specjaliści w zakresie farmakoterapii pozostaną bliżej pacjentów, niejako przejmując rolę ich doradców zdrowotnych. Będzie to możliwie m.in. dzięki sukcesywnemu wdrażaniu w aptekach opieki farmaceutycznej oraz kolejnych usług zdrowotnych. To z kolei oznacza, że zmiany dotkną nie tylko samych farmaceutów, lecz również apteki. Choć ich tradycyjna rola związana z zaopatrywaniem pacjentów w leki nadal pozostanie kluczowa, nie będzie już jedyna. W kolejnych latach nastąpi więc proces stopniowej transformacji aptek w kierunku uczynienia z nich centrów zdrowotnych świadczących profesjonalne usługi doradcze na rzecz pacjentów. Już niedługo do apteki nie pójdziemy jedynie po leki, suplementy czy kosmetyki. Otrzymamy w niej również receptę kontynuowaną, założymy Internetowe Konto Pacjenta (IKP), skorzystamy z możliwości pomiaru ciśnienia, określenia wskaźnika BMI, a nawet przeglądu lekowego. Niewykluczone, że w zależności od bieżących potrzeb pacjentów i systemu ochrony zdrowia, lista usług zostanie poszerzona m.in. o szczepienia przeciw grypie, profilaktykę chorób związanych z paleniem tytoniu oraz wsparcie pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak choćby nadciśnienie, astma, POChP czy cukrzyca.

Prawniczka Monika Bartwicka wyjaśnia: – Opieka farmaceutyczna została zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne wykonywane przez farmaceutę na rzecz pacjenta w ramach współpracy z lekarzem i innymi zawodami medycznymi. Stanowi to innowacje w podejściu do dbania o zdrowie pacjenta w kontekście świadczeń, jakie udzielane będą przez farmaceutów w aptekach. Dzięki niej pacjent zyska łatwiejszy dostęp do przedstawicieli zawodów medycznych, a także do wyszczególnionych w definicji opieki farmaceutycznej świadczeń zdrowotnych, takich jak badania diagnostyczne czy przegląd lekowy. Jestem przekonana, że poprzez świadczenie opieki farmaceutycznej zawód farmaceuty ugruntuje swoją pozycję na rynku ochrony zdrowia. Apteka stanie się centrum świadczenia usług, a nie tylko miejscem zakupu leków.  

Z kolei Jacek Brodziński, wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, zwraca uwagę, na trudności, z jakimi mogą spotkać się farmaceuci podczas wykonywania opieki farmaceutycznej (OF): – Farmaceuci najczęściej obawiają się tego, że będą mieli trudności, aby spełnić warunki lokalowe do prowadzenia OF. Do takiej konsultacji powinno być osobne, ustronne miejsce – w wielu aptekach trudno będzie takie wydzielić z istniejącej powierzchni apteki i często nie ma możliwości powiększenia lokalu.

– Praca farmaceuty to dużo więcej niż sprzedaż leków. W świetle nowej ustawy o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie 16 kwietnia br., farmaceuci będą odgrywali znacznie większą rolę w procesie terapeutycznym pacjenta, dzięki np. prawu do wykonywania prostych badań diagnostycznych czy przeglądów lekowych. To rewolucja, ale i ewolucja, dlatego my, jako firma wspierająca farmaceutów, staramy się podejmować wszelkie inicjatywy, których celem jest budowanie wiedzy farmaceutów w zakresie zmian, z jakimi muszą zmierzyć się w ostatnim czasie. W odpowiedzi na ich najpilniejsze potrzeby zainicjowaliśmy pilotażowy program pt.: „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter Partnerem Farmacji”, który ma dostarczyć zarówno wiedzę, jak i praktyczne rozwiązania poprawiające ich komfort pracy – podsumowuje Aneta Grzegorzewska, dyrektor pionu korporacyjnego i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Gedeon Richter Polska

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/front-view-assortment-medical-still-life-elements_12412882.htm#page=2&query=apteka&position=42

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter