Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przełom w leczeniu AML w Polsce
Przełom w leczeniu AML w Polsce

Od 1 września w życie weszły istotne zmiany dla pacjentów cierpiących na ostre białaczki szpikowe (AML). Najnowszy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zawiera leki, których refundacja przyniesie prawdziwy przełom w walce z tymi rzadkimi nowotworami, m.in. w terapii nawrotowej i opornej.

Fot. Ostra białaczka szpikowa, źródło: the National Cancer Institute

 

W ostatnich miesiącach pacjenci oraz eksperci z dziedziny hematoonkologii wielokrotnie publicznie podnosili kwestię braku dostępu do nowoczesnych terapii ostrych białaczek szpikowych. W ich ocenie główny problem stanowił fakt, iż nowoczesne leki, które zostały zarejestrowane w ostatnich latach na świecie i wręcz zrewolucjonizowały walkę z AML, nie były dostępne dla polskich pacjentów. To uległo zmianie. Opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które weszło w życie 1 września 2022 r., zawiera znaczne rozszerzenie dostępnych leków w programie lekowym B.114. „Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową”. Tym samym, jak podkreśla Katarzyna Lisowska, prezes Stowarzyszenia Hematoonkologiczni, daje pacjentom nową nadzieję: – Od września ścieżki leczenia pacjentów z ostrymi białaczkami szpikowymi wyglądają zupełnie inaczej. Dotychczas, oprócz tradycyjnej chemioterapii, dostępny w Polsce był tylko jeden nowoczesny lek i to wyłącznie w pierwszej linii leczenia. Po zmianach pojawiły się nowe opcje terapeutyczne, znacznie rozszerzające grupę pacjentów, którzy mogą liczyć na dostęp do nowoczesnych terapii. Zabezpieczona została także druga linia leczenia dla pacjentów z mutacją FLT3 z oporną i nawrotową ostrą białaczką szpikową. Nie boję się powiedzieć, że jest to prawdziwy przełom w leczeniu AML w Polsce, o który razem z ekspertami czynnie zabiegaliśmy. Z tego miejsca pragnę podziękować Ministerstwu Zdrowia za uwzględnienie niezaspokojonych dotąd potrzeb zdrowotnych pacjentów z ostrymi białaczkami szpikowymi.

Ostra białaczka szpikowa to złośliwa choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Ze względu na jej zróżnicowanie genetyczne i występowanie wielu mutacji, które wymuszają stosowanie innych metod leczenia, często określa się AML liczbą mnogą, czyli ostrymi białaczkami szpikowymi. Obecnie zalicza się do tej grupy ponad 20 zbliżonych chorób. Co roku w Polsce stwierdza się ok. 800 nowych przypadków ostrych białaczek szpikowych. AML jest niezwykle groźną, błyskawicznie postępującą chorobą. Przy braku szybkiego włączenia odpowiedniego leczenia może w ciągu kilku tygodni doprowadzić do śmierci. Z perspektywy polskich pacjentów oraz ich rodzin decyzja o objęciu nowoczesnych terapii w AML refundacją to niezwykle korzystna zmiana, dająca nadzieję na dłuższe i lepsze życie.

Źródła

Fot. Domena publiczna: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24056456

KOMENTARZE
Newsletter