Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Probiotyki dla pszczół opracowywane na Politechnice Łódzkiej
Probiotyki dla pszczół opracowywane na Politechnice Łódzkiej

W ostatniej dekadzie w Polsce i na świecie obserwuje się zjawisko masowego wymierania osobników z gatunku pszczoły miodnej. Jako przyczyny najczęściej wymienia się: patogeny, pasożyty, zanik i fragmentację naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie środowiska. Efektem jest obniżenie odporności pszczół i zwiększenie ich podatności na infekcje bakteryjne, takie jak zgnilec amerykański (Paenibacillus larvae) czy europejski (Melissococcus plutonius). Na świecie wzrasta więc zainteresowanie ekologicznymi preparatami, opracowanymi na bazie składników naturalnych, które wzmacniałyby odporność pszczół. Należą do nich m.in. probiotyki.

Dr hab. Adriana Nowak, prof. PŁ i mgr inż. Aleksandra Leska prowadzą badania w trosce o pszczoły. Fot. Jacek Szabela.

W Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem dr hab. Adriany Nowak, prof. PŁ, prowadzone są badania, których celem jest stworzenie ekologicznego biopreparatu ochronnego, opartego na mikroorganizmach probiotycznych. Badania są realizowane w ramach projektu pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. „Dobór mikroorganizmów do konstrukcji ekologicznego preparatu ochronnego dla pszczoły miodnej”. Tematyka obejmuje również realizację pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Leskiej z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Do tej pory wyizolowano kilkadziesiąt szczepów bakterii fermentacji mlekowej ze środowiska pszczelego – kwiatów, z których pszczoły zbierają nektar (np. robinii akacjowej) oraz produktów pszczelich (np. miodów różnego pochodzenia). Izolaty scharakteryzowano i poddano identyfikacji. Następnie dokonano oceny aktywności antagonistycznej pozyskanych szczepów względem kilkunastu patogenów pszczelich, m.in. Paenibacillus larvae i Melissococcus plutonius. Dodatkowo sprawdzano ich zdolność do detoksykacji najbardziej niebezpiecznych dla pszczół pestycydów z wykorzystaniem linii komórkowej Sf-9 (pochodzącej z jajników larw owadów Spodoptera frugiperda) oraz dwóch linii nabłonka jelitowego.

Trwające już ponad dwa lata intensywne badania laboratoryjne zakończyły się sukcesem – wytypowano szczepy bakterii fermentacji mlekowej o najsilniejszych właściwościach antagonistycznych względem patogenów pszczół oraz najaktywniejszych pod względem detoksykacji pestycydów. Obecnie toczą się prace nad poznaniem mechanizmów badanych aktywności, a także oceną cech probiotycznych wyselekcjonowanych szczepów. Efektem badań będzie konstrukcja innowacyjnego ekologicznego preparatu probiotycznego, przeznaczonego dla pszczół, zawierającego wyselekcjonowane, najbardziej aktywne szczepy bakterii o właściwościach prozdrowotnych.

Autorka: Dorota Kręgiel, Katedra Biotechnologii Środowiskowej PŁ

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter