Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pozytywne wyniki badań tolerancji ex vivo PolEpi
Pozytywne wyniki badań tolerancji ex vivo PolEpi

NanoVelos S.A., spółka zależna NanoGroup S.A., poinformowała o wynikach badań pozaustorojowych, prowadzonych przez amerykański Champions Oncology Inc., dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika – PolEpi. 

 

 

 

To kolejny etap prac NanoVelos S.A. nad terapią PolEpi – platformą dostarczania leków nowej generacji bezpośrednio do komórek rakowych. Głównym wskazaniem terapeutycznym leku jest nowotwór jajnika, jednak jego substancja czynna – epirubicyna – jest lekiem chemioterapeutycznym stosowanym również w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków. – Obecnie leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niszczą również zdrowe komórki. PolEpi umożliwia zwiększenie ilości dostarczanego leku do komórek rakowych, dzięki czemu chemioterapia będzie pozostawiać mniej skutków ubocznych oraz wykazywać wyższą skuteczność – mówi prof. Tomasz Ciach, autor systemu celowania leków onkologicznych do komórek rakowych. – Badania kandydata na lek w firmie Champions Oncology są istotnym etapem rozwoju projektu i doprowadzenia PolEpi do pierwszych badań u ludzi – dodaje dr n. med. Adam Kiciak, członek zarządu NanoGroup S.A. 

Wcześniej eksperymenty naukowe na modelu zwierzęcym pokazały, że nanocząsteczki polisacharydowe przyczyniają się do zmniejszenia toksycznego działania popularnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii. Badanie wykonane przez Champions Oncology przeprowadzono łącznie na 18 myszach w 6 grupach. Jego przedmiotem było wyznaczenie maksymalnej tolerowanej dawki w monoterapii u samic myszy z obniżoną odpornością bez nowotworu, odpowiednio dla PolEpi, „pustych” nanocząstek polisacharydowych (bez leku w postaci chlorowodorku epirubicyny) i wolnego chlorowodorku epirubicyny, w obserwacji 20-dniowej, przy podawaniu dożylnym, zgodnie z protokołem co 7 dni (łącznie dwa podania każdego z trzech preparatów).

Wnioski z badań wskazują, że maksymalna tolerowana dawka (MTD) dla PolEpi jest istotnie wyższa niż dla czystego leku. Jest to zgodne z założeniami technologii NanoVelos S.A. co do klinicznego ograniczenia działań niepożądanych przy wykorzystaniu nanocząstek polisacharydowych. Jednocześnie badania wykazały całkowity brak działań niepożądanych stosowania czystych nanocząstek polisacharydowych (technologii opracowanej i opatentowanej przez NanoVelos S.A.) w dawce 602 mg/kg m.c. Wyniki te pozwalają Champions Oncology przejść do następnego etapu badań nad PolEpi, tzn. sprawdzenia jego skuteczności w leczeniu myszy z wszczepionym nowotworem jajnika. Wcześniej NanoVelos S.A. otrzyma raport z badania ex vivo odpowiedzi na PolEpi i wolnego chlorowodorku epirubicyny na różnych tkankach nowotworowych pobranych od pacjentek z nowotworem jajnika i z różną przeszłością leczenia onkologicznego i odpowiedzi klinicznej na leczenie. Oba badania wykonywane będą również przez Champions Oncology.

Źródła

Fot. Materiały prasowe NanoVelos

KOMENTARZE
news

<Listopad 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter