Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polski przedstawiciel w Komitecie Sterującym Międzynarodowej Sieci na rzecz Pacjentów Immunoniekompetentnych (IIAN)
Polski przedstawiciel w Komitecie Sterującym Międzynarodowej Sieci na rzecz Pacjentów Immun

Międzynarodowa Sieć na rzecz Pacjentów Innumoniekompetentnych (IIAN) to inicjatywa jednocząca społeczność osób o obniżonej odporności z całego świata, która zawiązała się w 2023 r. W styczniu 2024 r. utworzono Komitet Sterujący IIAN, w którym zasiadać będzie Grzegorz Perzyński, prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong. Obok jego organizacji w IIAN znajdują się jeszcze dwa inne podmioty z Polski.

 

 

W styczniu 2024 r. utworzony został Komitet Sterujący Międzynarodowej Sieci na rzecz Pacjentów Immunoniekompetentnych. W skład tego ciała weszło pięciu przedstawicieli organizacji pacjentów z różnych państw świata. Wśród nich znalazł się polski przedstawiciel – Grzegorz Perzyński, prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong. Jak mówi sam zainteresowany, projekt ma szczególne znaczenie dla jego organizacji. – Od samego początku powstania tej bardzo ważnej inicjatywy, z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów z obniżoną odpornością w skali globalnej, czyli od naszego pierwszego spotkania w Barcelonie w maju zeszłego roku, jestem ogromnym entuzjastą samego pomysłu i filozofii stworzenia takiego gremium. Nasza organizacja od pierwszych chwil śmiertelnego zagrożenia COVID-owego jest mocno zaangażowana w działania na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pacjentów z obniżoną odpornością, a szczególnie tych okołotransplantacyjnych, których śmiertelność w pewnym okresie sięgała nawet 20%! Stąd doskonale wiemy, co to znaczy żyć w czasach COVID-owych i jakie to niesie konsekwencje dla tej szczególnie zagrożonej populacji. Celem IIAN jest wzmocnienie głosu i siły przebicia tychże pacjentów w dostrzeżeniu ich szczególnych potrzeb przez czynniki decyzyjne, legislacyjne, ale także w społeczeństwach.

W porozumieniu z pozostałymi członkami IIAN przygotowany został plan prac międzynarodowej sieci na ten rok, a pierwsze projekty już są w trakcie realizacji. Zadaniem Komitetu Sterującego będzie m.in. czuwanie nad realizacją poszczególnych zadań. – To dla mnie niebywały zaszczyt znaleźć się w tej ścisłej grupie osób, która będzie miała wpływ na kierunek działania tejże organizacji oraz sposoby realizacji jej postulatów i założeń w interesie i dla dobra międzynarodowej społeczności pacjentów z obniżoną odpornością. Jestem również dumny, że mogę reprezentować mój kraj na arenie międzynarodowej w tak szalenie ważnym aspekcie, jak ochrona zdrowia i życia wielu milionów pacjentów, szczególnie zagrożonych skutkami pandemii i wielu innych – dodaje Grzegorz Perzyński.

Międzynarodowa Sieć na rzecz Pacjentów Immunoniekompetentnych to zrzeszenie organizacji pacjentów z całego świata, które powstało w odpowiedzi na trudną sytuację pacjentów z obniżonym poziomem odporności w obliczu pandemii COVID-19. Pierwszą inicjatywą organizacji było podpisanie wspólnej deklarację, w której członkowie sieci podkreślili konieczność podjęcia pilnych działań ochronnych na rzecz populacji pacjentów immunoniekompetentnych w obliczu zagrożenia COVID-19. Adresatami postulatów organizacji są decydenci, środowisko naukowe, a także przedstawiciele świata medycyny. Oprócz Fundacji Transplantacja LIVERstrong polskimi członkami IIAN są także Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej oraz Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec. Pełna lista i rozwinięcie postulatów, spis organizacji tworzących Międzynarodową Sieć na rzecz Pacjentów Immunoniekompetentnych oraz inne informacje na temat tej inicjatywy dostępne są na stronie internetowej IIAN.

Źródła

Fot. IIAN

KOMENTARZE
Newsletter