Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polski kandydat na lek onkologiczny PolEpi z pozytywnymi wynikami badań ex vivo odpowiedzi przeciwnowotworowej
Polski kandydat na lek onkologiczny PolEpi z pozytywnymi wynikami badań ex vivo odpowiedzi

Wyniki badań prowadzonych przez wiodący ośrodek badawczy nad terapiami onkologicznymi, amerykański Champions Oncology Inc., wskazują większe okno terapeutyczne PolEpi niż wolnego chlorowodorku epirubicyny. Tym samym polski kandydat na lek onkologiczny w leczeniu raka jajnika może być skierowany do badań efektywności w modelu zwierzęcym.

 

 

W najnowszym komunikacie giełdowym z dnia 23 marca 2022 r. spółka NanoGroup S.A. poinformowała o otrzymaniu od swojej spółki zależnej NanoVelos S.A. informacji o raporcie częściowym („Interim Report”) sporządzonym przez Champions Oncology Inc. Raport dotyczy trzech badań ex vivo kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika PolEpi, rozwijanego przez NanoVelos S.A., prowadzonych na fragmentach tkanek nowotworowych uzyskanych od trzech różnych pacjentek z nowotworami jajnika. Jak tłumaczy prof. Tomasz Ciach, członek zarządu NanoGroup S.A. i ekspert z dziedziny nanotechnologii, wyniki raportu są pozytywne dla polskiego kandydata na lek onkologiczny: – W ramach badań nad PolEpi sprawdzamy możliwość skuteczniejszego i bezpieczniejszego leczenia onkologicznego niż obecnie stosowane terapie. Naszym celem jest opracowanie technologii, która umożliwi dostarczenie większej ilości substancji czynnej do komórek nowotworowych, a jednocześnie pozwoli ograniczyć działania niepożądane terapii. Odpowiedzią na te wyzwania ma być właśnie PolEpi. Wyniki badań prowadzonych przez Champions Oncology Inc., w połączeniu z wynikami badań tolerancji, pozwalają stwierdzić, że w porównaniu ze stosowanym m.in. w leczeniu raka jajnika chlorowodorkiem epirubicyny PolEpi ma potencjał do bardziej efektywnego hamowania wzrostu nowotworów, przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych.

Jednym z problemów stosowanych obecnie leków w chemioterapii jest silny negatywny wpływ leków również na komórki zdrowe. Technologia, która pozwoli dostarczać substancję czynną bezpośrednio do komórek nowotworowych, może przyczynić się do znacznego ograniczenia toksyczności leczenia i poprawy jego efektywności. Jak wynika z eksperymentów prowadzonych przez NanoVelos S.A., takie możliwości stwarza opatentowana przez spółkę nanoplatforma do transportu substancji aktywnych. Platformą dostarczania nanocząstek nowej generacji do komórek rakowych jest właśnie będący przedmiotem badań kandydat na lek PolEpi. – Wyniki, które otrzymaliśmy, dotyczą badań ex vivo prowadzonych na modelach tkanek nowotworowych pobranych od pacjentek z różnymi parametrami (charakterystyką guza jajnika, zastosowaną terapią i odpowiedzią na nią, w tym brakiem odpowiedzi na leczenie inną antracykliną niż epirubicyna). W tym momencie oczekujemy na uzupełnienia do końcowej wersji raportu z Champions Oncology Inc., jednak nie będą one miały wpływu na prezentowane wnioski z badań. Uzyskane spójne wyniki w połączeniu z pozytywnymi wynikami z badania tolerancji po otrzymaniu raportu końcowego pozwolą nam przejść do kolejnego etapu badań nad PolEpi w Champions Oncology. Będzie on polegał na sprawdzaniu efektywności terapii w leczeniu nagich myszy laboratoryjnych z wszczepionym nowotworem jajnika. To kolejny krok, jaki musimy wykonać na drodze do rozpoczęcia badań u pacjentów – mówi dr n. med. Adam Kiciak, Chief Medical Officer w NanoGroup S.A.

KOMENTARZE
news

<Październik 2023>

pnwtśrczptsbnd
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
2
3
4
7
8
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter