Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Planowane połączenie spółek w ramach Grupy Adamed
Planowane połączenie spółek w ramach Grupy Adamed
Polska firma farmaceutyczna Adamed poinformowała nas o planowanym połączeniu spółek swojej grupy – Adamed Sp. z o.o., Adamed Consumer Healthcare S.A. oraz Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. W niniejszym komunikacie informujemy Was o przewidywanym terminie połączenia oraz przepisach prawnych, na podstawie których do niego dojdzie.

 

 

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (połączenie poprzez przejęcie), gdzie spółką przejmującą będzie Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., zaś spółkami przejmowanymi – Adamed Sp. z o.o. i Adamed Consumer Healthcare S.A. Połączenie spółek planowane jest na dzień 2 lipca 2018 r., jednak ostateczną datą połączenia będzie dzień wydania postanowienia o połączeniu przez właściwy Sąd Rejonowy. Ogłoszenie o dokonanym połączeniu zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od powyższego o dokładniej dacie połączenia firma będzie sukcesywnie informować swoich kontrahentów w oddzielnym piśmie.

Jednocześnie informujemy, że Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. z chwilą zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym zmieni swoją nazwę na Adamed Pharma S.A., zmianie ulegnie również adres i siedziba spółki (Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnków). Bez zmian pozostaną numery NIP, REGON oraz KRS.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółki Adamed Sp. z o.o. oraz Adamed Consumer Healthcare S.A. zostaną wykreślone z KRS, zaś spółka przejmująca – Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. (po zmianie nazwy Adamed Pharma S.A.) – wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, stając się tym samym stroną wszystkich zawartych przez nie umów. Adamed pragnie zapewnić współpracujące z nim firmy, iż planowane zmiany nie wpłyną na zakres dotychczas prowadzonej kooperacji, a także na dane teleadresowe osób, które kontaktowały się do tej pory z ramienia spółki.

Więcej informacji udziala Adamed.

KOMENTARZE
Newsletter