Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Opinia Unii Farmaceutów w sprawie nakazu przygotowywania leków recepturowych
20.02.2006
Unia Farmaceutów – Właścicieli Aptek postuluje szybką nowelizację Prawa Farmaceutycznego, tak aby nowa ustawa nie nakładała na apteki rygorystycznego nakazu przebudowy pomieszczeń i przygotowywania leków recepturowych na miejscu.
Apteki mogą w inny sposób zapewnić pacjentom dostęp do tych leków.

Według obowiązujących zapisów Prawa Farmaceutycznego wszystkie apteki powinny przygotowywać lekarstwa recepturowe na miejscu. Na dostosowanie się do nowych wymagań lokalowych apteki mają czas do października 2007 r. W efekcie wiele aptek będzie musiało zreorganizować istniejący układ pomieszczeń lub dobudować dodatkową powierzchnię, tak by wygospodarować miejsce na pomieszczenie ze specjalistyczną aparaturą do produkcji leków, m.in. urządzenie hamujące dopływ powietrza z zewnątrz i na zmywalnię. Apteki, których nie stać będzie na znalezienie lub dobudowanie dodatkowego metrażu, trzeba będzie zamknąć. Ucierpią na tym również pacjenci, szczególnie w małych miejscowościach, ponieważ będą mieli utrudniony dostęp do aptek. Zdaniem polskich aptekarzy obowiązujące zapisy są niecelowe, ponieważ lekarze przepisują coraz mniej leków recepturowych i ta część usług aptekarskich zanika. Już teraz istnieje olbrzymia dysproporcja pomiędzy aptekami odnośnie liczby zlecanych i przygotowywanych przez nie leków recepturowych. Niektóre apteki wykonują leki recepturowe regularnie i w dużej ilości, natomiast inne mogą nie otrzymać takiego zlecenia przez cały rok. Jednak proponowane zapisy na wszystkie apteki nakładają te same rygorystyczne wymagania. „Nie znajduje praktycznego uzasadnienia wymóg, by każda apteka przygotowywała leki recepturowe na miejscu. Także Unia Europejska nie nakłada żadnych szczegółowych norm dotyczących powierzchni aptek. Każda apteka może w inny sposób zapewnić pacjentom dostęp do leków recepturowych zawierając umowę z inną apteką lub specjalistycznym laboratorium, które mogłoby zaspokajać potrzeby aptek z danej miejscowości lub dzielnicy” – mówi Justyna Pujdak-Osik, Prezes Unii Farmaceutów – Właścicieli Aptek.„Uważamy, że apteki, które powstały przed wejściem w życie ustawy, powinny móc działać dalej, aby istniała zasada praw nabytych.”

KOMENTARZE
Newsletter