Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowy lek sierocy na oportunistyczne zakażenia grzybicze
Nowy lek sierocy na oportunistyczne zakażenia grzybicze
Zakażenia grzybicze, takie jak mukormykoza (zygomykoza) są szczególnym zagrożeniem w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych – wówczas ofiary mogą się zarazić poprzez styczność ran z glebą. W ziemi, gnijącej materii, liściach i drewnie bytuje bowiem sprawca zakażenia – Rhizopus oryzae. Pozostałą grupą szczególnie narażoną na tę rzadką chorobę są osoby z obniżoną odpornością – chore na AIDS, po przeszczepach, z nowotworami, uzależnieni. Dlatego zygomykozy kwalifikuje się do zakażeń oportunistycznych. Choroba może prowadzić do śmierci - dotyczy to szczególnie osób, których organizmy nie wytwarzają komórek odpornościowych. Nadzieją dla chorych na zygomykozę jest zatwierdzony przez FDA nowy lek sierocy.

 

Zygomykozy stanowią drugie pod względem ilościowym zakażenia grzybami pleśniowymi, ustępując jedynie aspergillozom. Najczęściej wywoływane są przez Rhizopus sp., które w około 50−60% zajmują tkankę płucną. Choroba występuje w wielu postaciach - polega na zapaleniu organów wewnętrznych (płuc, opon mózgowych, przewodu pokarmowego), powłok skórnych. Zwykle występuje infekcja jamy nosowej lub zatok. Szeroko rozpowszechnione w naszym otoczeniu zarodniki grzybów pleśniowych podczas oddychania łatwo się dostają bezpośrednio do dróg oddechowych. Inwazję poprzedza zwykle kolonizacja śluzówek drzewa oskrzelowego.

Diagnoza i leczenie

Po diagnozie – zakwalifikowaniu pacjenta do grupy ryzyka i rozpoznaniu objawów klinicznych i potwierdzeniu laboratoryjnym, podejmuje się leczenie. We wczesnym stadium podaje się leki przeciwgrzybicze - amfoterycynę B. Jest ona jednak toksyczna dla nerek i wątroby. zdarza się, że terapia jest nieskuteczna i trzeba usunąć chirurgicznie zainfekowane tkanki. Okrutne statystyki informują, że ponad połowa przypadków tego rodzaju grzybicy kończy się śmiercią.

Nowy lek sierocy -nowe nadzieje
Izawukonazol stanowi jeden z nowszych leków na zygomykozę. Basilea Pharmaceutica Ltd. poinformowała w poniedziałek, że FDA zakwalifikowała izowukonazol jako lek sierocy z zastosowaniem do leczenia zygomykozy. Wcześniej był on już stosowany jako lek sierocy przeciwko aspergillozie. Uznanie leku za lek sierocy jest dużą korzyścią dla producenta. Zgodnie z przyjętym w 1987 roku Aktem o Lekach sierocych (Orphan Drug Act), miano leku sierocego dla substancji wytwarzanej przez producenta to 7 lat wyłączności rynkowej a także możliwość odliczenia od podatku 50% kosztów badań klinicznych. W badaniach in vitro i na modelach zwierzęcych izawukonazol okazał się skuteczny wobec grzybów Zygomycetes, co przyczyniło się do decyzji FDA. Obecnie Izawukonazol jest w III fazie badań klinicznych. Należy dostarczyć jeszcze dostateczną ilość wyników, aby uznać go za bezpieczny, skuteczny lek.

Dostatecznie wczesna i trafna diagnoza czynnika sprawczego umożliwia odpowiedni wybór leku i podjęcie skutecznej terapii w przypadku stwierdzenia zygomykozy. Na szczęście pojawiają się nowe możliwości diagnostyczne, a także nowe leki przeciwgrzybiczne dające chorym z inwazyjnymi grzybicami nadzieję na wyleczenie.

KOMENTARZE
Newsletter