Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: KRSiO - Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, POLFARMED - Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, PASMI - Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty oraz SUPLEMENTY POLSKA - Związek Producentów i Dystrybutorów wypracowały wspólnie Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Branża opracowała  samoregulację, by uporządkować i wprowadzić wysokie standardy dotyczące sposobu komunikacji, promocji i reklamy. Ma ona zapewnić konsumentowi rzetelną i jasną informację dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

 

– Jest to pierwsza branżowa autoregulacja, która porządkuje i wprowadza wysokie, jednolite standardy, jeśli chodzi o przekazy reklamowe suplementów diety – mówiła podczas konferencji prasowej dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO).

 

Jakie są kluczowe postanowienia kodeksu?

Autoregulacja obejmuje wszelkie formy reklamy i ma zastosowanie wyłącznie do suplementów diety. Wychodzi ona ponad przepisy prawa – porusza te kwestie, które nie są objęte przepisami prawa lub te rzeczy, które są ujęte, ale budzą wiele wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację zapisu lub te, w stosunku do których występuje niska świadomość.

Kluczowymi postanowieniami są:

1. Ustanowienie obowiązku i wyznaczanie jednego standardu umieszczania nazwy kategorii „suplement diety” (miejsce, rozmiar czcionki, długość emisji);

2. Skonkretyzowany zakaz wykorzystania wizerunku lub rekomendacji zawodów medycznych;

3. Zasady powoływania się na badania naukowe lub rekomendacje;

4. Ograniczenia dotyczące reklam kierowanych do dzieci oraz reklam suplementów diety przeznaczonych dla dzieci;

5. Skonkretyzowany zakaz odnoszenia się w reklamach do rzeczywistych lub fikcyjnych chorób.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy ma za zadanie również wypracować pojęcie tzw. „dobrego obyczaju”, który będzie mógł być brany pod uwagę przez organy kontroli przy rozstrzygających decyzjach – dodała prezes KRSiO.

– Dzisiaj w całej Unii Europejskiej nie ma kodeksu regulującego suplementy diety. Biorąc pod uwagę, że prawo żywieniowe, któremu podlegają suplementy diety, nie do końca definiowało zasady reklamy tych produktów, branża zdecydowała, że jest to najwyższy czas, aby doprecyzować pewne zasady. Naszym celem było i jest wypracowanie pewnego standardu przekazu reklamowego – mówiła Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (PASMI).

 

Jak to wygląda w praktyce?

Firma, która podpisuje Kodeks Dobrych Praktyk jest zobligowana do przestrzegania jego zasad i odpowiada za to, aby przekaz reklamowy był jak najbardziej zgodny z postanowieniami kodeksu.
Podpisanie kodeksu jest dobrowolne. Wszystkie firmy członkowskie mają go podpisać do końca stycznia 2017 r.

Zależy nam na tym, aby kodeks ten stał się bardziej powszechny. Przystąpienie do kodeksu dobrych praktyk zadeklarowało już 90 proc. producentów suplementów zrzeszonych w PASMI. Kodeks ten jest bardzo otwarty na firmy niezrzeszone w żadnych organizacjach. Mają również one prawo go podpisać. – mówiła Ewa Jankowska.

Producenci suplementów diety mają pół roku na dostosowanie reklam swoich produktów. Zatem pierwsze zmiany w reklamach będzie można dostrzec dopiero na przełomie września i października, choć jak mówiła Ewa Jankowska, wszystkie organizacje liczą, że część firm zdecyduje się na taki krok wcześniej.

– Musimy pamiętać o tym, że kodeks jest dokumentem dobrowolnym. Tworząc go, myśleliśmy również o aspektach gospodarczych i finansowych. Chcemy, aby przedsiębiorcy mieli czas na zastosowanie tych zasad i nie ponosili z tego tytułu dużych strat finansowych, wynikających z kontraktów z nadawcami - mówiła Jankowska.

Do przestrzegania kodeksu został powołany sąd dyscyplinarny, organ, który będzie czuwał nad prawidłowością zastosowania przepisów autoregulacji.

– W razie naruszenia zasad etycznych kodeksu nie będzie żadnych kar, np. finansowych, rozważane zostanie jedynie usunięcie producenta ze zrzeszenia – powiedział Jarosław Lichodziejewski, prezes Związku Pracodawców i Dystrybutorów Suplementy Polska.

 

Jak to wpłynie na rynek suplementów diety?

Kodeks wprowadzany jest w chwili, kiedy cała dynamika rynku reklamy suplementów diety ulega spowolnieniu. Polska jest obecnie na czwartym miejscu w UE pod względem sprzedaży suplementów diety. Do 2020 r. rynek w kraju wzrośnie zaledwie o 10-11%.

– Kodeks ma przede wszystkim za zadanie edukować i ucywilizować ten rynek. Naszym celem nie jest wyeliminowanie jakiś produktów. Kodeks ma za zadanie dostarczać odpowiednich informacji na temat roli suplementów – mówił Jarosław Lichodziejewski.

 

Już niedługo szerzej o samym Kodeksie, w oddzielnym wywiadzie dla portalu Biotechnologia.pl wypowie się Ewa Jankowska.

 

Kodeks Dobrych Praktyk Suplementów Diety dostępny w załączniku.

 

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter