Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa terapia magnetyczna poprawi leczenie raka piersi

Rak piersi jest zaliczany do jednej z głównych przyczyn zgonów kobiet na całym świecie. Pomimo wysokiej skuteczności chemioterapii w wielu przypadkach, wciąż ponad połowa chorych cierpi z powodu co najmniej jednego skutku ubocznego, związanego z tą formą leczenia. Zespół naukowców z Narodowego Uniwersytetu w Singapurze (National University of Singapore – NUS) opracował nową terapię magnetyczną jako nieinwazyjną i bezbolesną metodę do zastosowania w połączeniu z chemioterapią, która najprawdopodobniej znacząco poprawi efektywność leczenia, a dzięki możliwości obniżenia dawki chemioterapeutyków – zmniejszy ryzyko wystąpienia niekorzystnych efektów. 

Fot. National University of Singapore

Długotrwała ekspozycja na wysokie dawki środków chemioterapeutycznych może w konsekwencji doprowadzić do oporności na chemioterapię. Niekiedy uporczywe efekty są na tyle niebezpieczne, że nieuniknione jest przerwanie terapii. Często także pacjenci w obawie przed poważnymi skutkami ubocznymi rezygnują z możliwości leczenia choroby. Nowo opracowana magnetoterapia stanowi potencjalne rozwiązanie tych istotnych kwestii. Mechanizm działania technologii magnetycznej opiera się na stymulowaniu komórkowego oddychania tlenowego do wytwarzania energii. W niektórych typach nowotworów, wykazujących wysoki poziom TRPC1 (genu związanego z różnymi typami nowotworów, np. rakiem piersi), impulsy magnetyczne powodują „hiperwentylację” poprzez wytworzenie szkodliwego poziomu stresu oksydacyjnego (m.in. produkcję wolnych rodników tlenowych) i niszczenie komórek rakowych. Podwyższona ekspresja TRPC1 może zatem stanowić ważny marker do identyfikacji pacjentów, odpowiednich do leczenia skojarzonego, obejmującego terapię magnetyczną i wybrane środki chemioterapeutyczne, takie jak doksorubicyna o działaniu cytostatycznym.

Terapia wykorzystuje specjalnie dostrojone pole magnetyczne o sile 1000 razy słabszej niż w przypadku tradycyjnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i działa za pomocą unikalnego urządzenia – systemu OncoFTX, który charakteryzuje wyższa selektywność wobec komórek rakowych w porównaniu do konwencjonalnego leczenia za pomocą chemio- czy radioterapii. Co więcej, metoda ta jest nieinwazyjna, bezbolesna i ukierunkowana – badania przedkliniczne wykazały, że leczenie magnetyczne obejmuje tylko komórki rakowe, w przeciwieństwie do chemio- i radioterapii, które uszkadzają również zdrowe komórki. Pole magnetyczne może także celować w te komórki rakowe, do których nie docierają leki chemioterapeutyczne transportowane drogą krwiobiegu. W badaniach laboratoryjnych i przedklinicznych wykazano, że działanie urządzenia nie spowodowało istotnych skutków ubocznych, a połączenie pulsującego pola magnetycznego i chemioterapii charakteryzowała większa skuteczność w redukcji rozmiaru raka piersi niż w przypadku zastosowania każdej z tych metod osobno. 

Badacze planują rozpoczęcie pierwszych badań z udziałem ludzi w drugiej połowie 2022 r., we współpracy z innymi instytutami badawczymi i medycznymi. Najprawdopodobniej pierwsze badania kliniczne będą trwały rok i obejmą ok. 30 kobiet z rakiem piersi. Pozwolą one na określenie bezpieczeństwa tego typu leczenia u pacjentek w samodzielnym zastosowaniu oraz w połączeniu z chemioterapią. Ich głównym celem jest ustalenie bezpieczeństwa terapii i skuteczności efektów leczenia. Klinicyści będą zwracać uwagę na wszelkie działania niepożądane, włączając w to toksyczność i zmiany skórne. Zespół badaczy z NUS planuje także przetestować skuteczność magnetoterapii w przypadku innych typów guzów litych, takich jak rak prostaty, który podobnie jak rak piersi jest związany z podwyższoną ekspresją TRPC1. Terapia magnetyczna zostanie przetestowana w połączeniu z chemioterapią oraz jako samodzielna metoda leczenia. W dłuższej perspektywie zespół NUS ma nadzieję, że ich odkrycie umożliwi naukowcom lepszą optymalizację zastosowania terapii magnetycznej w celu efektywniejszej eliminacji komórek rakowych.

Źródła

[1] https://news.nus.edu.sg/magnetic-therapy-enhances-chemotherapy-treatment-of-breast-cancer/

[2] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.783803/full

[3] https://www.straitstimes.com/singapore/health/nus-scientists-develop-painless-way-to-shrink-breast-cancer-using-magnetic-fields?fbclid=IwAR3zCO1FZfjFQYakN3dnTf0rWz5o6EPAgmS4U_6dVDhRu2itdGbrcdAjehM

KOMENTARZE
news

<Listopad 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter