Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju członkiem Joint Programming Initiative w obszarze Antimicrobial Resistance
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju członkiem Joint Programming Initiative w obszarze Antimicr
Oporność na antybiotyki jest problemem globalnym, dotyczy całego społeczeństwa. Prowadzi do sytuacji, w której niegroźne kiedyś infekcje nie mogą być skutecznie leczone przy pomocy dostępnych antybiotyków. Zmniejszenie częstości zjawiska występowania drobnoustrojów opornych na antybiotyki zmniejszy koszty ochrony zdrowia i poprawi komfort życia pacjentów. Aby do tego doprowadzić, powstają różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, inicjatywy - między innymi Joint Programming Initiative w obszarze Antimicrobial Resistance (JPI AMR).

JPI został wprowadzony przez Komisję Europejską w lipcu 2008 roku, celem wsparcia europejskiej przestrzeni badawczej, a także rozwoju nowych rozwiązań. Głównymi założeniami tworzenia wspólnego planowania przez Państwa Członkowskie w dziedzinie rolnictwa, żywności i zmian klimatycznych tak, by stworzyć zrównoważone systemy produkcyjne.  Obecnie JPI posiada 19 członków, łącznie z Polską.

Joint Programming to nie tylko walka z antybiotykoopornością bakterii, jest ona  tylko jednym z obszarów. Europejskie Państwa członkowskie zgadzają się, na zasadzie podejścia partnerskiego, do wspólnych badań strategicznych, mających na celu rozwiązanie największych problemów społecznych.

Globalny i wieloaspektowy problem lekooporności antybiotyków wymaga wszechstronnych rozwiązań. Potrzebne są kompleksowe interwencje, obejmujące działania ogółu społeczeństwa, edukację, sektor opieki medycznej, polityki, rolnictwo, przemysł.  Jedną z inicjatyw, podejmowaną w celu walki z opornością, jest Joint Programming Initiative w obszarze Antimicrobial Resistance (JPI AMR). Według założeń, JPIAMR opracuje propozycje naukowe, prowadzące do zrównoważonego stosowania antybiotyków w leczeniu chorób zakaźnych oraz do zmniejszenia liczby pacjentów z zakażeniami opornymi w Europie. 23 grudnia także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do nowej inicjatywy, wspierając działania  programu.

W związku z przyłączeniem się NCBiR do programu ogłoszono konkurs w ramach JPI AMR. Jego tematem będzie „InnovaResistance: Innovative approaches to address antibacterial resistance”. Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony w dniach 27 stycznia 2014r. –14 marca 2014r.

Więcej informacji o programie na stronach:  www.ncbr.gov.pl i www.jpiamr.eu

Źródła

http://www.jpiamr.eu/

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter