Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Metotreksat - doustnie czy podskórnie w RZS?
Metotreksat - doustnie czy podskórnie w RZS?
Metotreksat jest preparatem chętnie stosowanym w reumatoidalnym zapaleni stawów. Na rynku dostępne są formy doustne oraz pozajelitowe tego leku. Najnowsze badania sugerują, jaką postać wybrać, aby terapia była najskuteczniejsza.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kolorado, USA, porównywali biodostępność, bezpieczeństwo, tolerancję doustnych i podskórnych postaci leku metotreksat u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Badania były randomizowane, wieloośrodkowe, przeprowadzone na dorosłych, którym podawano lek w dawkach doustnych 10mg, 15mg, 20mg i 25mg tygodniowo lub podskórnie w fałdy brzuszne bądź w udo. Po 24 godzinach pobierano próbki krwi, w celu oznaczenia stężenia leku we krwi. Wyniki pokazały, że ogólno układowa dostępność metotrksatu podanego doustnie utrzymuje się na stałym poziomie przy dawce 15mg i większe dawki nie wiąże się z większym jego stężeniem we krwi. W odróżnieniu od postaci podanych podskórnie, gdzie poziom metotrksatu we krwi wzrasta proporcjonalnie z podawaną dawką.

Wyniki badań pokazują, że stężenie leku we krwi po podaniu doustnym nie jest większe przy dawkach 20mg i 25mg, od dawki 15mg” mówi autor badania profesor Michael H Schiff z Uniwersytetu w Kolorado. „Jeśli więc pacjenci nie odpowiadają na dawkę 15mg doustnego metotreksatu, to może byłoby korzystniej zmienić sposób podania na podskórny, niż kontynuować terapię zwiększając dawki doustne.” Te odkrycia mogą mieć zastosowanie w sposobie przepisywania i dawkowania leku przez specjalistów.

Pozajelitowe podanie metotreksatu zostało ograniczone w praktyce z kilku powodów: niedogodności związane z cotygodniowym przyjeżdżaniem pacjenta do przychodni lub pielęgniarki do pacjenta w celu wykonania zastrzyku. Nauka pacjentów wykonania samodzielnych, sterylnych i precyzyjnych zastrzyków też jest trudna ze względu na charakter choroby, która przecież zaburza sprawność placów, a czasem nawet całych dłoni.  Naukowcy jednak rozwiązuje te problemy. Opracowano autowstrzykiwacz, który jest prosty w obsłudze i precyzyjnie aplikuje pojedynczą dawkę leku. W Polsce dostępny jest pod nazwą handlową MetexPen.

Metotreksat jest lekiem powszechnie i chętnie stosowanym w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego a jego biodostępność wynosi 60%. W większych dawkach wchłania się niecałkowicie z powodu wysycenia mechanizmów aktywnego transportu w przewodzie pokarmowym.  Ma działanie przeciwnowotworowe i immunosupresyjne. Lek hamuje aktywność układu immunologicznego, a więc sprawdza się w RZS będącym chorobą autoimmunologiczną.

Źródła

Ann Rheum Dis 2014 doi:10.1136/annrheumdis-2014-205228

KOMENTARZE
Newsletter