Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego
22.02.2006
Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Termin składania dokumentów upływa 3 marca.


Oferty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia – sekretariacie Departamentu Nadzoru i Kontroli, w pok. 225 albo przesłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), z dopiskiem na kopercie „KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO”, pod adres: Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa. Konkurs rozpocznie się z dniem powołania Komisji Konkursowej, tj. nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań znajdują się na stronach: www.mz.gov.pl

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter