Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kolejne zmiany na listach refundacyjnych
07.09.2005
Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych projekty nowelizacji rozporządzeń, określających zasady refundacji leków:


- rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością - rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne - rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością - rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Celem obecnie wprowadzonych zmian jest:

  • wprowadzenie nowych substancji terapeutycznych przewiduje się wejście 10 nowych substancji terapeutycznych, obejmujących 28 produktów. Zmiana ta obejmie grupę leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Część nowych substancji objęta jest grupą ACE Inhibitory (4 INN), natomiast 6 pozostałych substancji tworzy nową grupę terapeutyczną - Sartany (nowoczesne leki stosowane w nadciśnieniu).
  • wpisanie nowych jednostek chorobowych na wykaz leków stosowanych w chorobach przewlekłych. Wykaz chorób przewlekłych zostanie rozszerzony o trzy nowe jednostki chorobowe z zakresu przewlekłego bólu nienowotworowobejmujące: neuralgię popółpaściową przewlekłą, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I oraz typu II.
  • zmiany cen leków - zmniejszona będzie odpłatność pacjentów w przypadku 97% produktów leczniczych o ok. 2 zł. Wprowadzenie nowych cząsteczek terapeutycznych wiąże się też z jednoczesnym uporządkowaniem grupy leków ACE Inhibitory. Z uwagi na rozszerzenie listy o nowe cząsteczki i ustalenie limitu ceny na poziomie najtańszego leku zwiększy się dopłata pacjentów do 25 produktów leczniczych z tej grupy o średnio ok.2,5 zł. Na listy refundacyjne wpisanych zostanie 9 nowych leków generycznych.
  • uporządkowanie list leków refundowanych (z wykazu usunięto 263 pozycji lekowych, które ze względu na ich brak w obrocie nie powinny znajdować się na listach refundacyjnych),
  • skierowanie do konsultacji kolejnych zmian na listach leków refundacyjnych w celu rozszerzenia list refundacyjnych o nowe produkty generyczne oraz uwzględnienia obniżek cenowych zgłoszonych przed podmioty odpowiedzialne. Uwagi do propozycji rozporządzeń można przesyłać mailem do dnia 16 września 2005 roku Projekty rozporządzeń dostępne są w dziale Prawo farmaceutyczne

  • KOMENTARZE
    Newsletter