Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak pokochać diagnostykę laboratoryjną - XVIII Zjazd PTDL
W dniach 15-18 września 2013 roku w Warszawie, po raz osiemnasty odbywa się Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Spotkania organizowane są od 49 lat, a ich celem jest wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy oraz uczestniczenie w dyskusjach dotyczących aktualnych zagadnień związanych z diagnostyką laboratoryjną. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była Dogna Bobilewicz, a pozostałymi jego członkami: Barbara Błońska-Fajfrowska, Milena Dąbrowska, Urszula Demkow, Jan Kanty Kulpa, Bogdan Mazur, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Anna Raszeja-Specht, Dariusz Sitkiewicz, Bogdan Solnica, Maciej Szmitowski. Do przeprowadzenia wykładów zaproszono wielu znamienitych wykładowców z kraju i zagranicy.

Patronat honorowy nad Zjazdem objął Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk. Warto wspomnieć, iż Zjazd odbył się pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – IFCC). Podczas Zjazdu mieliśmy przyjemność gościć z ramienia IFCC Profesora Howarda Morrisa z Australii, który wygłosił wykład o roli witaminy D w osteoporozie.

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) rozpoczął się uroczystą ceremonią otwarcia. Zaszczyciło nas wielu znamienitych gości ze środowiska medycznego między innymi Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr Mieczysław Szatanek – Przewodniczący Rady Lekarskiej w Warszawie, dr Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, oraz przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Jacek Rózga – Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne, prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dr hab. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Nowicka Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej – opowiada Pani dr Hanna Zborowska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – W czasie ceremonii otwarcia wręczono Dyplomy nowo mianowanym Członkom Honorowym Towarzystwa: Pani Prof. Dognie Bobilewicz oraz Panu Prof. Dariuszowi Sitkiwiczowi. Dwudziestu dwóm członkom PTDL wręczono odznaki „w uznaniu zasług”.  Ponadto podczas ceremonii otwarcia wykład inauguracyjny wygłosił Prof. dr hab. med. Franciszek Kokot, nt. „Jak pokochałem diagnostykę laboratoryjną”. Wykład Pana Profesora został przyjęty owacjami na stojąco.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) obejmuje swoją działalnością wiele obszarów: biochemia, immunochemia, hematologia, mikrobiologia, czy immunohematologia. Członkowie stowarzyszenia wywodzą się z różnych środowisk począwszy od pracowni naukowych uczelni,  poprzez pracownie  bardzo wąskoprofilowe i wysoko specjalistyczne po   pracowników rutynowych dużych i małych laboratoriów. W Zjeździe uczestniczyło ponad 1200 osób i dla nich staraliśmy się stworzyć program w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Myślę, że Zjazd był znakomitą okazją, aby młodzi pracownicy skorzystali z doświadczeń starszych kolegów – mówi dr Hanna Zborowska.

W Zjeździe od poniedziałku można było  uczestniczyć w  wykładach plenarnych, trzech odbywających się równolegle sesjach przedpołudniowych i popołudniowych oraz warsztatach firmowych. W sesji plakatowej zostało przedstawionych ponad 140 prac. Oprócz części naukowej, 58 wystawców zaprezentowało swoje produkty na wystawie „POLMEDLAB 2013”. Imprezą towarzyszącą był wieczór w Centrum Nauki Kopernik, który mam nadzieję, że przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń naszym uczestnikom i zachęcił do jego ponownego odwiedzenia.

KOMENTARZE
Newsletter