Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Firma Servier łączy siły z Walter and Eliza Hall Institute
Firma Servier rozpoczęła wspólny projekt z Walter and Eliza Hall Institute z Australii. Prowadzone badania przedkliniczne mają za zadanie wykazać wpływ mimetyków BH3 na komórki nowotworowe. Badania powinny odpowiedzieć na pytania o skuteczność takiej terapii oraz możliwość ich klinicznego zastosowania.

Nawiązana współpraca ma na celu przeprowadzenie badania nad nowymi cząsteczkami docelowymi w przypadku choroby nowotworowej. Pozytywne wyniki analiz umożliwią w przyszłości rozwój nowej i skutecznej metody leczenia nowotworów, w szczególności nowotworów krwi.

Białko Mcl-1

Podstawą projektu jest białko Mcl-1, należące do rodziny  białek antyapoptycznych Bcl-2. Cząsteczki te są niezbędne do hamowania apoptozy oraz promowania przeżycia komórek. Badania wykazały również nadekspresję ich genu w przypadku choroby nowotworowej. Wpływ Mcl-1 na przeżycie komórek prawidłowych oraz zmienionych nowotworowo nie jest do końca poznany. Izoforma zlokalizowana na zewnętrznej błonie mitochondriom wpływa na hamowanie programowanej śmierci komórki poprzez apoptozę. Jednakże izoforma znajdująca się w macierzy mitochondrialnej odpowiedzialna jest m. in.  za prawidłową fuzję tych organelli czy produkcję ATP. Mcl-1 badana jest obecnie jako cel w terapii przeciwnowotworowej.

Mimetyki BH3

Białka BH3 należą do rodziny proapoptycznych cząsteczek Bcl-2. W szlaku apoptozy działają poprzez bezpośrednią aktywację Bax, poza tym neutralizują działanie antyapoptotycznych czynników. Mimetyki BH3, naśladujące działanie naturalnych białek z tej rodziny, wykorzystywane są obecnie jako obiecująca strategia terapeutyczna. Do tej pory prowadzone badania in vivo i in vitro nad takimi związkami wykazały ich znaczną skuteczność przeciwnowotworową. Stąd zwiększone zainteresowanie mimetykami BH3 jako nowymi cząsteczkami terapeutycznymi aktywnie działającymi poprzez wspieranie apoptotycznej śmierci komórek nowotworowych.

Współpraca Servier z Walter and Eliza Hall Institute z Australii

Firma Servier już wcześniej zajmowała się kwestią białek Mcl-1 oraz ich wpływu na szlak apoptozy, a także proces rozwoju zmian nowotworowych. Walter and Eliza Hall Institute wykorzystuje obecnie cząsteczki Mlc-1 jako target dla mimetyków BH3. Przeprowadzane analizy umożliwiają zbadanie mechanizmu blokowania Mlc-1 przez substancje mimetyczne oraz wpływ tego procesu na spowolnienie rozwoju nowotworowego. Specyficzna inhibicja takich cząsteczek umożliwia w przyszłości stworzenie dla pacjentów skutecznej terapii przeciwnowotworowej.

Servier to firma farmaceutyczna założona w 1954 r. przez Jacquesa Serviera, doktora medycyny i farmacji. Spółka zatrudnia ponad 21 tys. pracowników. M swoje oddziały w 140 krajach. W Polsce firma działa od 1992 r. zatrudniając obecnie około 550 pracowników w działach badawczo-rozwojowych, produkcyjnych oraz marketingowych. 

Walter and Eliza Hall Institute, Australia to instytucja przeprowadzająca badania naukowe, założona w 1915 r. Instytut działa w powiązaniu z Uniwersytetem w Melbourne oraz Szpitalem Królewskim w Melbourne. 

KOMENTARZE
Newsletter