Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Europejskie firmy farmaceutyczne coraz częściej zlecają prace badawczo-rozwojowe na zewnątrz
13.12.2005
Dążąc do złagodzenia presji spowodowanej długotrwałymi procedurami opracowywania leków i dramatycznie rosnącymi kosztami rozwoju europejskie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne coraz częściej korzystają z zewnętrznych usług badawczo-rozwojowych (B+R)


Autorzy raportu, opracowanego ostatnio przez Frost & Sullivan, firmę konsultingową specjalizującą się w zagadnieniach globalnego wzrostu, zaobserwowali tendencję do korzystania z outsourcingu spowodowaną obciążeniami finansowymi związanymi z opracowywaniem leków, szacowanymi obecnie na około 680 milionów euro dla jednego produktu. Zjawisko to potęgowane jest faktem, że zaledwie 15 procent nowych leków będących przedmiotem prac rozwojowych ostatecznie trafia na rynek. Autorzy raportu przewidują, że wartość prac badawczo-rozwojowych zlecanych na zewnątrz przez europejskie firmy farmaceutyczne wzrośnie z 2,7 miliarda euro w 2004 r. do 4,3 miliarda euro w 2011 r. Firmy mogą ograniczać koszty wybierając partnerów do outsourcingu w krajach o niskich płacach, takich jak Indie i Chiny. Jak twierdzi dr Amarpreet Dhiman, analityk ds. badań firmy Frost & Sullivan: - Outsourcing może być jedną ze strategii pozwalających przedsiębiorstwom na bardziej efektywne kontrolowanie i wydatkowanie swoich nakładów na badania i rozwój. - Outsourcing może uzupełniać wewnątrzfirmowe zasoby wiedzy i doświadczenia, dając dostęp do innowacji technologicznych, [...] specjalistycznej wiedzy z dziedziny terapii, a także wyrównując poziom badań diagnostycznych prowadzących do bezpieczniejszych i bardziej skutecznych metod leczenia - kontynuował dr Dhiman. - Jest to ważny czynnik stymulujący, obok poprawy efektywności, obniżenia kosztów i przyspieszenia tempa prac w wyniku wyeliminowania konwencjonalnych procedur i procesów. Firmy farmaceutyczne tworzą zatem sojusze z przedsiębiorstwami biotechnologicznymi, uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi, komercyjnymi organizacjami badawczymi, wyspecjalizowanymi pośrednikami i podmiotami świadczącymi usługi ogólne, które coraz bardziej dostosowują swoją ofertę do niezaspokojonych potrzeb sektora. Zewnętrzni partnerzy muszą wykazać się odpowiednim doświadczeniem i zdolnością do spełnienia zróżnicowanych wymagań naukowych i operacyjnych. Ale autorzy raportu zaobserwowali także pewną niechęć niektórych firm do zrezygnowania z całkowitej kontroli nad swymi procesami biznesowymi i prawnie chronioną wiedzą. Dr Dhiman wyjaśnia: - Przedsiębiorstwa muszą nabrać większego zaufania do dzielenia się kontrolą nad procesami niezwiązanymi z ich podstawową działalnością, i brać pod uwagę ryzyko błędów i opóźnień, możliwości ochrony własności intelektualnej oraz wpływ korzystania z outsourcingu na spełnianie wymagań określonych przepisami. Ważne jest, aby różne zagrożenia były dostrzegane, rozumiane i odpowiednio kwantyfikowane, po to by firmy pomyślnie łączyły wysiłki ze swoimi partnerami w rozwoju. Autorzy badania przewidują, że do 2010 r. ponad 40 procent prac badawczo-rozwojowych będzie zlecanych bardziej wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Na zakończenie stwierdzają, że te przedsiębiorstwa, które skutecznie wykorzystają outsourcing do uzupełnienia swoich tradycyjnych procesów i zlecą badania i rozwój zorientowanym na badania profesjonalistom, zajmą pozycję liderów sektora. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.frost.com.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter