Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
„All in One” w leczeniu HIV
Magdalena Habuz, 24.11.2014 , Tagi: HIV, AIDS, wirus HIV, Triumeq
Komisja Europejska dopuściła do obrotu w krajach UE nowy produkt leczniczy mający służyć walce z wirusem HIV. Triumeq jest kombinacją trzech substancji aktywnych – dolutegrawiru (50mg), abakawiru (600mg) i lamiwudyny (300mg).

Dolutegrawir jest inhibitorem integrazy, dzięki czemu hamuje replikację wirusa. Dwa pozostałe komponenty to  inhibitory odwrotnej transkryptazy, która syntezuje nić DNA na matrycy RNA patogenu. Właśnie etap odwrotnej transkrypcji i integracji wirusa do DNA gospodarza to zasadnicze punkty uchwytu terapii antyretrowirusowej. Blokując najważniejsze enzymy biorące udział w tych procesach jesteśmy w stanie powstrzymać replikację wirusa, a mniejsza ilość komórek patogenu oznacza słabszą jego ekspansję.

Triumeq może być stosowany już od 12. roku życia u każdego pacjenta o wadze co najmniej 40 kilogramów. Przed rozpoczęciem terapii niezbędne jest wykonanie badań na obecność markera genetycznego wirusa – allelu HLA-B*5701. Jest to konieczna procedura ze względu na to, że obecność allelu HLA-B*5701 u pacjenta wyklucza zastosowanie abakawiru.

Zaletą nowego preparatu jest to, że aż trzy substancje udało się połączyć w jednym leku oraz to, że schemat dawkowania opiera się na podaniu jednej tabletki dziennie.

– Cieszymy się z pozytywnej decyzji, umożliwiającej osobom zakażonym HIV w Europie przyjmowanie pierwszego jednotabletkowego schematu terapeutycznego zawierającego dolutegrawir (...) Jako firma skupiona w 100% na leczeniu zakażenia HIV, zobowiązujemy się do dalszego dostarczania nowych możliwości opieki i leczenia osób zakażonych HIV – powiedział dr Dominique Limet, dyrektor generalny ViiV Healthcare.

Spółka ViiV Healthcare została założona w 2009 roku przez GlaxoSmithKline i Pfizer. Specjalizuje się w szukaniu rozwiązań terapeutycznych dla osób zakażonych HIV/AIDS.

 

Skuteczność preparatu potwierdziły badania kliniczne. Badanie III fazy obejmowało osoby dorosłe nie poddawane leczeniu wcześniej. Grupie tej administrowano w postaci dwu oddzielnych tabletek dolutegrawir oraz  abakawir z lamiwudyną. Doświadczenie miało na celu porównanie efektywności powyższego schematu dawkowania z rozwiązaniem łączącym trzy substancje aktywne w jednej tabletce – lek Atripla (efawirenz, emtrycytabina i tenofowir). Część pacjentów musiała przerwać leczenie Atriplą z powodu uciążliwych działań niepożądanych. Po upływie 96 tygodni wykazano supresję wirusologiczną na poziome 80% u probantów przyjmujących m.in. dolutegrawir z lamiwudyną/abakawirem w porównaniu do 72% stosujących drugi schemat terapeutyczny. Takie wyniki dały podwaliny do stworzenia tabletki trójskładnikowej Triumeq.

Do głównych działań niepożądanych leku należą reakcje nadwrażliwości i poważnych zaburzeń akcji serca, zwłaszcza u nosicieli allelu HLA-B*5701, którzy są wrażliwi na abakawir. Reakcje nadwrażliwości mogą przejść w stan zagrażający życiu, stąd tak ważne jest wykonanie wspomnianych wcześniej badań markerów wirusowych.
Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków zatwierdziła preparat już w sierpniu.

- Lek będzie dostępny na rynku polskim po spełnieniu wymaganych procedur  – zapowiadają specjaliści ViiV Healthcare  – Jeśli chodzi natomiast o koszt preparatu, to cena leku w USA nie jest referencyjna dla rynku polskiego, jest ona natomiast w trakcie ustaleń. Na chwilę obecną zintegrowane i ujednolicone leczenie z zastosowaniem leków antyretrowirusowych (ARV) jest prowadzone w ramach programu zdrowotnego „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016” finansowanego z budżetu Ministra Zdrowia. Jednocześnie, ze względu na wskazania rejestracyjne produktu, ciężko jest oszacować jak duże będzie zapotrzebowanie na Triumeq w naszym kraju.

Zawsze należy pamiętać o tym, że nie wynaleziono dotąd lekarstwa, które eliminuje zakażenie HIV. Nawet jeśli stosujemy leki antyretrowirusowe, należy liczyć się z powikłaniami choroby i z tym, że choroba, co prawda znacznie wolniej, ale postępuje. Wirus HIV (Humman Immunodeficiency Virus) to jeden z tych patogenów, który raz wprowadzony do organizmu zostaje w nim do końca życia. Atakuje komórki układu odpornościowego osłabiając organizm do tego stopnia, że każda infekcja staje się śmiertelnym zagrożeniem. Na początku 2013 roku liczba osób żyjących z HIV wyniosła ponad 35 milionów. Czy uda się kiedykolwiek pokonać zagrożenie? Producenci leków starają się wydłużyć życie pacjentów tworząc coraz to nowsze i lepsze medykamenty.

 

Źródła

http://www.viivhealthcare.com/
http://www.aidsmeds.com/archive/triumeq_abacavir_dolutegravir_lamivudine_2871.shtml
http://www.aidsmeds.com/articles/ViiV_Triumeq_approval_1667_26067.shtml
http://www.ema.europa.eu.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter