Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zsekwencjonuj za darmo swoje próbki
Zarejestrowani uczestnicy warsztatów poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów, które odbędą się 28.10.2014r. w Warszawie mają szansę na udział w ćwiczeniach praktycznych. Będą one polegać na udziale w sekwencjonowaniu próbek zgłoszonych przez samych uczestników. Część praktyczna odbędzie się w ciągu tygodnia po głównej części warsztatów. Do sekwencjonowania zostanie wykorzystana zostanie platforma NGS Illumina HiSeq 1500.

 

Podczas warsztatów organizatorzy bezpłatnie zapewniają przygotowanie odpowiednich bibliotek z przekazanego materiału, sekwencjonowanie biochemiczne oraz analizę danych, w wariantach adekwatnych do przedstawianych problemów badawczych.

Ze względu na uwarunkowania finansowe, lokalowe i sprzętowe organizatorzy są w stanie przeanalizować ograniczoną liczbę próbek (równowartość 32 badań całego eksomu). Zarejestrowani uczestnicy warsztatów sa zaproszeni do jak najszybszego zgłaszania własnych propozycji, czyli nadesłania krótkiego opisu (do pół strony) proponowanych badań wraz z uzasadnieniem oczekiwań.

Organizatorzy proszą o upewnienie się, że próbki są lub będą gotowe do badań w podanym terminie. Najciekawsze z propozycji zostaną zrealizowane podczas warsztatów, a zgłaszający je wezmą udział w sekwencjonowaniu.

Próbki będą selekcjonowane na podstawie:

  • zgodności propozycji z tematyką warsztatów (genomika nowotworów)
  • wykonalnością (na podstawie własnego doświadczenia z techniką NGS)
  • wartością naukową

Aby jak najszerzej upowszechniać doświadczenie z NGS, w procedurze selekcji organizatorzy będą ograniczać wybór do maksimum jednego zgłoszenia z każdego ośrodka.

.

Propozycje badań prosimy zgłaszać pocztą elektronicznią na adres p. Michała Gierałtowskiego michal.gieraltowski (et) wum.edu.pl do 24 października 2014 do godziny 10:00.

Pytania i wątpliwości prosimy przekazywać bezpośrednio do p. prof. Rafała Płoskiego rploski (et) wp.pl.

Link do informacji prasowej o warsztatach.

Link do formularza zgłoszeniowego.

KOMENTARZE
Newsletter