Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zbliża się eksperckie Forum LIFE SCIENCE OPEN SPACE
Zbliża się eksperckie Forum LIFE SCIENCE OPEN SPACE

Międzynarodowe spotkanie specjalistów z obszaru biotechnologii i zdrowia odbędzie się już 26 listopada. To wtedy Centrum EXPO Kraków wypełni się pasjonującymi rozmowami o najciekawszych trendach podnoszących jakość życia.

Zaplanowane na wtorek 26 listopada Forum opiera się na czterech filarach: life (czyli rozwiązania służące poprawie zdrowia i jakości życia), science (czyli interdyscyplinarne naukowe spotkania służące nawiązaniu współpracy), open (czyli otwarcie na wiele różnych grup interesów i stworzenie dla nich warunków do kooperacji) oraz space (czyli inspirująca atmosfera i ciekawy program, co tworzy przestrzeń szans dla rozwoju współpracy).

Całość wydarzenia rozpocznie się we wtorek o 8.30 od rejestracji uczestników. Punktualnie o 9.00 otwarcia LSOS dokona Kazimierz Murzyn, dyrektor zarządzający Klastra LifeScience Kraków, czyli głównego organizatora Forum. O 9.30 uczestnicy wydarzenia wysłuchają prezentacji prof. Petera Sloota, cenionego w świecie eksperta ds. złożonych systemów symulacji.

Kolejne godziny Forum przebiegać będą pod znakiem różnorodnych, ale zawsze pasjonujących sesji tematycznych. Na każdą sesję złożą się prezentacje dotyczące możliwości współpracy w projektach, przedsięwzięciach oraz innych interdyscyplinarnych działaniach dotyczących obszarów wpisujących się w zakres tematyczny Forum. Nie braknie także networkingu oraz spotkań 1:1, które można już umawiać w systemie partneringowym.

Wydarzenie zakończy się wieczornymi Inspiracjami. Wtedy zostaną podsumowane sesje i odbędą się spotkania z inspiratorami – czyli osobami, które ze sceny opowiedzą, jak dokonują nieprzeciętnych rzeczy i jaka jest ich definicja sukcesu. Ciekawym punktem będzie także sesja prezentująca taniec i muzykę jako terapię. W jej ramach odbędzie się pokaz argentyńskiego tanga, a chętni będą mogli wziąć udział w lekcji tego południowoamerykańskiego tańca. Zwieńczeniem Forum będzie afterparty, idealnie nadające się do wzmocnienia więzi nawiązanych podczas całodniowego wydarzenia.

Wszystkie informacje o Forum, odbywającym się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków (ul. Galicyjska 9), znaleźć można na oficjalnej stronie wydarzenia.

KOMENTARZE
Newsletter