Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Life Science Open Space 2018 już za nami!
Life Science Open Space 2018 już za nami!
Jak co roku, jesienią mieliśmy prawdziwą przyjemność zorganizowania i uczestniczenia w wydarzeniu, którego celem jest promocja współpracy dla innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia. Formuła LSOS umożliwia wszystkim uczestnikom czynny udział i zaangażowanie poprzez indywidualne spotkania w z innymi uczestnikami oraz zaprezentowanie siebie i swojej oferty w trwających równolegle trzech sesjach tematycznych, obejmujących: MedTech, Digital Health, Aktywne i zdrowe życie, Nanotechnologie, Badania nad rozwojem leków, Kosmetologię, Biogospodarkę, Żywność, Zdrowy dom i biuro, Innowacyjny Szpital.

 

Co roku na LSOS promujemy praktyczną współpracę pomiędzy innowatorami, przedsiębiorcami, naukowcami i użytkownikami nowych rozwiązań i technologii. Dlatego proponujemy aż pięć różnych kategorii współpracy, z których każda ma inny charakter, ale wszystkie mają ten sam skutek –szukamy możliwości nawiązania kontaktów, aby zaspokoić praktyczne potrzeby, rozwiązać konkretne problemy. Te kategorie to: Open Innovation, Demo/Premiera, Kariera, Wyzwanie oraz StartUp. Z kategorią Demo/Premiera wiąże się ponadto możliwość zobaczenia, dotknięcia, a czasem posmakowania nowych, innowacyjnych produktów na stoiskach demonstracyjnych.

Tegoroczna edycja LSOS18 przyniosła równo 100 prezentacji dotyczących 5 różnych kategorii współpracy w 13 sesjach tematycznych, z których każda miała swojego lidera. Łącznie w imprezie wzięło udział 400 osób!

Jednak nie rekordowa ilość ma tutaj znaczenie. Na LSOS nie ma osób przypadkowych. Spotkać tutaj można osoby autentycznie nastawione na wspólne działanie – partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów i usług, a także pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia. Impreza ma szczególny charakter, podkreślany przez wszystkich zapytanych – nie ma zadęcia, barier i ograniczeń dla chcących coś zrobić w obszarze zdrowia i jakości życia. Panuje otwartość i gotowość do działania. – Nie muszę jeździć po całej Polsce, aby spotkać ludzi, z którymi mógłbym porozmawiać o możliwej współpracy w mojej dziedzinie, którą jest diagnostyka medyczna – mówi jeden z uczestników – Tutaj są ci wszyscy, którzy na taką rozmowę są otwarci i przygotowani.  

To jest ogromna i nieprzypadkowa wartość LSOS. Planujemy i realizujemy to wydarzenie właśnie z takim założeniem – możliwie najwięcej okazji do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy w obszarze, który daje wiele możliwości łączenia sił: innowacje dla zdrowia i jakości życia.   

 

Wzorem lat ubiegłych przyznaliśmy nagrody w 3 kategoriach:  

  • Za Najlepszą, Najbardziej Przekonywującą Prezentację uznano wystąpienie Tomasza Wilanowskiego z Instytutu Bilogii Eksperymentalnej im. Nęckiego w Warszawie  pt. „Test genetyczny wykrywający zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry”. Nagroda ta została przyznana przez uczestników naszego wydarzenia.
  • Nagrodę za Najlepszy Przykład Praktycznego Podejścia do Koncepcji Open Innovation otrzymał Vladyslav Hubar z Boost Biotech Poland za prezentację pt. „BioHack – hackathon bioinformatyczny”. Nagroda ta została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.
  • Nagroda specjalna dla najlepszego StartUpu, ufundowana przez firmę Life Science Business Consulting, została przyznana podwójnie: dla firmy NanoThea S.A., zajmującej się nanocząstkami do celowanej brachyterapii nowotworu prostaty oraz firmy MedApp S.A., twórców projektu „CarnaLife® – deep neural networks in holographic images in Mixed Reality for Interventional Cardiology & Electrophysiology and telemedicine”.

 

Na zakończenie – wisienka na torcie, czyli sesja INSPIRACJE’18

Na #LSOS18 można znaleźć wiele inspiracji, ale wieczorna sesja zaplanowana jest wyłącznie z myślą, aby zainspirować historiami opowiedzianymi przez ludzi, którzy już odnieśli sukces lub wytrwale do niego dążą, stając się przykładem dla innych. Ludzi z pasją, wizją i celem działania, którzy kształtują rzeczywistość, w jakiej się odnajdują i wpływają na otoczenie, w którym odnajdujemy się później My. W tym roku usłyszeliśmy trzy piękne historie: o tym, jak mała firma z Krakowa staje się tematem prezentacji Prezesa firmy Microsoft, który stawia do dyspozycji firmy wszystkie swoje biura na świecie; o tym jak uparcie można dążyć do celu, jakim jest spreparowanie nerki świni, aby możliwe było opracowanie modelu komputerowego nerki ludzkiej, który to model potem ratuje życie; a także o tym, jak pasja tańca i wybór ścieżki życiowej w wieku sześciu lat, ułatwia realizowanie siebie i zarażanie innych przez resztę życia.     

Kolejna edycja Life Science Open Space odbędzie się jesienią 2019 r. 

Abstrakty, prezentacje i inne dokumenty z imprezy są dostępne na portalu www.lifescienceopenspace.pl, na stronie Klastra www.lifescience.pl oraz na profilu Klastra na FB https://www.facebook.com/lifescience.krakow/.

KOMENTARZE
Newsletter