Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zasady finansowania nauki
10.11.2004
5 lutego 2005 r. wejdzie w życie Ustawa o zasadach finansowania nauki. Ustawa dostosowuje sposób finansowania nauki do nowych warunków, związanych m.in. z akcesją Polski do UE.
Budżetowe wydatki na naukę w przyszłym roku utrzymają się na poziomie nie niższym niż w roku obecnym (2,9 mld zł).

Przewidziane w ustawie zmiany mają ułatwić wykorzystanie środków na badania i rozwój, które pochodzą z unijnych funduszy strukturalnych i funduszy spójności, z inwestycji offsetowych i programów badawczych UE. Odpowiedzialność za decyzje o rozdzielaniu budżetowych środków na naukę projekt przekazuje ministrowi nauki. Obecnie decydują o tym zespoły Komitetu Badań Naukowych. Ich uchwały minister może jedynie wetować. Ustawa ma tworzyć warunki dla koncentracji środków na badaniach ważnych dla gospodarki. Ustawa ma tworzyć warunki dla koncentracji środków na badania ważne dla gospodarki. W tym celu minister ustali krajowe programy ramowe, określające priorytetowe kierunki badań. Pełna wersja ustawy dostępna jest w dziale Artykuły/Opracowania .
KOMENTARZE
Newsletter