Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zamienniki BPA mogą mieć tak samo szkodliwe efekty jak BPA
Bisfenol A używany był w produkcji opakowań żywności przez wiele lat. Badania pokazały jednak, iż narażenie na kontakt z nim powoduje problemy z płodnością. W rezultacie tych badań zaprzestano użycia bisfenolu A w produkcji opakowań i innych produktów. Jako zamienników użyto pochodnych bisfenolu A, które uznano za bezpieczne. Najnowsze badania wykazują jednak, że one mogą być tak samo niebezpieczne, jak bisfenol A.

 

 

Od lat 70. bisfenol A (BPA) budzi kontrowersje. Był on powszechnie używany do produkcji plastiku od zabawek po pojemniki na żywność. Jednakże wiele badań naukowych zaczęło wskazywać na jego szkodliwy wpływ na układ rozrodczy. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu firmy zaczęły wycofywać się z jego użycia i zaczęły używać zamienników BPA, których obecnie jest około 50 i najnowsze z nich są uznawane za bezpieczne. Jednakże ograniczona liczba badań wskazuje, że pochodne BPA mogą być równie niebezpieczne, jak samo BPA. Autorzy najnowszego badania, przeprowadzonego na myszach, pokazują, iż w związku z uszkodzeniami, towarzyszącymi normalnemu zużyciu produktów zawierających zamienniki BPA, mogą się z nich uwalniać szkodliwe dla zdrowia bisfenole (np. bisfenol S), które negatywnie wpływają na komórki rozrodcze zarówno samicy, jak i samców myszy.

W celu zbadania jak pochodne BPA wpływają na układ rozrodczy i płodność, naukowcy karmili ciężarne samice BPA oraz dwoma pochodnymi BPA: bisfenolem S oraz sulfonem difenylu, w dawkach uznawanych powszechnie za bezpieczne. W porównaniu z grupą kontrolną, myszy poddane działaniu BPA lub jego pochodnych miały wyższe ilości markerów wskazujących na uszkodzenia genetyczne.

Wcześniejsze badania pokazują, że bisfenole interferują z procesem mejozy, w którym wytwarzane są komórki jajowe oraz plemniki. Uszkodzenia genetyczne wyrządzane przez bisfenole były przyczyną zmian w liczbie chromosomów, która powodowała zmniejszanie liczby plemników lub poronienia.

Naukowcy obserwowali także samców myszy przez kilka kolejnych pokoleń, aby przetestować jak ekspozycja na pochodne bisfenolu A wpłynie na nie. W tym eksperymencie jedynie pierwsze pokolenie myszy miało kontakt z bisfenolami, następne pokolenia wzrastały bez kontaktu z pochodnymi BPA. Jednakże wyniki pokazały, że efekty ekspozycji na bisfenole można było obserwować przez dwa następne pokolenia.

Bisfenole nie są jedynymi substancjami na rynku, które mogą być szkodliwe. W związku z rozwojem chemii, która dała nam wiele leków i poprawiła życie człowieka, powstają też często związki chemiczne, które, choć z początku uznawane za bezpieczne, okazują się warunkować problemy zdrowotne. Szybki rozwój chemii i możliwość syntezy nowych związków chemicznych powoduje, że agencje zajmujące się orzekaniem o ich bezpieczeństwie nie nadążają za poprawnym sprawdzaniem, czy dany związek jest rzeczywiście bezpieczny dla ludzi. Nie popadajmy jednak w paranoję – nie każda nowa substancja jest szkodliwa, ale warto śledzić aktualne, niezależne badania dotyczące ich bezpieczeństwa.

Źródła

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982218308613?via%3Dihub

https://www.sciencemag.org/news/2018/09/bpa-substitutes-may-be-just-bad-popular-consumer-plastic?utm_campaign=news_daily_2018-09-13&et_rid=417147300&et_cid=2367982

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter