Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakończył się nabór wniosków do drugiego konkursu WIB

8 wniosków na łączną kwotę blisko 357 mln zł – takim wynikiem zakończył się nabór aplikacji w drugim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB). Przed naukowcami kolejna szansa na zdobycie finansowania nowatorskich badań w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii.

Fot. Łukasiewicz – PORT, źródło: materiały prasowe

 

 

Nabór ofert w drugim konkursie WIB trwał od 19 do 30 września 2022 r. Mogły wziąć w nim udział zespoły naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W ramach konkursu spłynęło 8 wniosków, których całkowita wartość to blisko 357 mln zł. W ich przygotowanie zaangażowani byli naukowcy z 26 polskich jednostek naukowych i badawczych. Za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialny jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego w programie WIB. – Podobnie jak w przypadku pierwszego konkursu WIB, poprzeczka jest postawiona wysoko, a zgłoszone aplikacje muszą przejść przez złożony i wymagający proces selekcji. Postrzegamy program WIB jako inwestycję całego społeczeństwa w rozwój niezwykle ważnej dziedziny, jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia. Naszym zadaniem, jako Podmiotu Zarządzającego, jest zadbanie o to, by inwestycja ta była opłacalna – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT.

Procedura oceny wniosków, która już się rozpoczęła, składać się będzie z kilku etapów. Zgłoszone projekty w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji formalnej. Następnie międzynarodowe grono ekspertów zajmie się ich analizą merytoryczną zarówno pod względem naukowym, jak i biznesowym. Szczególny nacisk położony zostanie na potencjał komercjalizacyjny zakładanych efektów badań (nowatorskich technologii, leków i terapii), które będą mogły zostać wdrożone do produkcji i przyczynić się do rozwoju polskiej onkologii. – W drugim konkursie WIB aplikacje zgłosiło 8 zespołów badawczych. Wszystkie z nich to konsorcja łączące czołowe jednostki naukowo-badawcze z całego kraju. W sumie jest to 26 polskich uczelni i instytutów badawczych. Jako Pomiot Zarządzający programem cieszymy się z tej różnorodności, bo jednym z założeń Wirtualnego Instytutu Badawczego jest rozwijanie współpracy i łączenie kompetencji naukowców z różnych instytucji. Przykład zespołu HERO, który otrzymał finansowanie w pierwszym konkursie WIB, pokazuje, że takie współdziałanie przynosi dobre rezultaty – dodaje Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy. Ogłoszenie wyników drugiego konkursu WIB planowane jest na marzec 2023 r.

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter