Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wzory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów CD, CZT
03.11.2004
Wzory wnioskow w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz.U. nr 233 poz. 2341).

Dokument dostępny w formacie PDFclik to open this PDF file
KOMENTARZE
Newsletter