Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wydajne pipetowanie w genomice
Ręczne pipetowanie prowadzone z wysoką wydajnością odgrywa istotną rolę w genomice. W projektach ekstrakcji i amplifikacji DNA prowadzonych na dużą skalę wykonuje się znaczną ilość działań związanych z precyzyjnym odmierzaniem i dozowaniem małych objętości cieczy. Kanadyjskie Centrum Barkodingu DNA (Canadian Centre for DNA Barcoding) — największe jak do tej pory przedsięwzięcie w dziedzinie genomiki, w wielu procesach badawczych wymagających wysokiej wydajności stosuje ręczny system do pipetowania Liquidator 96 Rainin ze względu na jego dokładność, szybkość i łatwość obsługi.

Kanadyjskie Centrum Barkodingu DNA, zajmujące się genomiką bioróżnorodności, które stanowi element międzynarodowego projektu “Barcode of Life”, wybrało firmę METTLER TOLEDO i oferowany przez nią pipetor Liquidator 96 Rainin, aby móc skutecznie realizować liczne procedury odmierzania i dozowania różnych objętości cieczy wymaganych w badaniach próbek DNA. Ręczna kontrola nad pobieraniem i dozowaniem oraz stwarzająca szerokie możliwości platforma robocza pipetora, pomagają osiągać w laboratorium wysoką precyzję odmierzania cieczy i wykonywać tę czynność z dużą szybkością.

 - System Liquidator 96 pozwala sprawować kontrolę nad szybkością pipetowania, umożliwiając powolne pobieranie i dozowanie. Można również dokonywać zmian objętości, wykonując jeden prosty ruch, i przechodzić do kolejnego etapu bez zakłócania płynnego przebiegu badania. Unika się w ten sposób wprowadzania pęcherzyków powietrza i zanieczyszczeń — przekonuje dr Natalia Ivanov, która jest odpowiedzialna w Centrum za obszar badań DNA. Unikanie powtórnego wykonywania badań ma dla Centrum podstawowe znaczenie, ponieważ rocznie bada się tu około 30 tysięcy próbek pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, w tym próbki grzybów. Proces badawczy obejmuje ekstrakcję DNA i jego amplifikację przy użyciu techniki PCR.

Codziennie system Liquidator 96 jest wykorzystywany podczas badań od dwudziestu do czterdziestu 96-dołkowych płytek z próbkami. Pipetor jest stosowany podczas ekstrakcji DNA, amplifikacji DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania cyklicznego reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), nastawiania reakcji PCR i oczyszczania produktu.

Cztery platformy robocze umożliwiają łatwe przechodzenie pomiędzy próbkami w procesie. Poniżej obejrzeć można 4-częściowy klip wideo stosowaniu prezentujący praktyczne wykorzystaniesystemu Liquidator 96 w Kanadyjskim Centrum BarkodinguDNA. System ten w istotny sposób zwiększa wydajność badań genomicznych.

 

Więcej informacji na stronie:

Łatwa realizacja projektów barkodingu DNA

Więcej informacji o możliwości przyspieszenia procesów badawczych w biotechnologii dzięki systemowi Liquidator 96 można znaleźć na stronie www.mt.com/liquidator96.

 

O METTLER TOLEDO

Firma Rainin Instrument, LLC, należy w całości do METTLER TOLEDO, wiodącego dostawcy instrumentów precyzyjnych i usług na świecie. Pipety Rainin są najlepiej sprzedającą się marką w Ameryce Północnej i należą do wiodących marek w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. METTLER TOLEDO jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą wag przeznaczonych do laboratorium, przemysłu i handlu detalicznego. Firma zajmuje trzy pierwsze pozycje w dziedzinie instrumentów analitycznych oraz jest wiodącym dostawcą systemów automatycznych wykorzystywanych w badaniach nad nowymi lekami oraz innymi związkami chemicznymi. Poza tym, jest największym na świecie producentem i dostawcą systemów detekcji metalu oraz innych systemów kontroli wykorzystywanych do nadzorowania przebiegu procesów produkcyjnych i procesów pakowania na linii produkcyjnej. Szczegółowe informacje o firmach Rainin i METTLER TOLEDO można znaleźć na stronie www.mt.com.

 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Mettler Toledo

KOMENTARZE
Newsletter