Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
We Wrocławiu zainicjowano nowy program strategiczny „Recepta dla Polski”
Wrocławska spółka Data Techno Park w dniach 28-30 sierpnia zorganizowała we Wrocławiu drugą konferencję Vail Europe, podczas której grupa naukowców i przedsiębiorców zawiązała porozumienie, na mocy którego opracowany zostanie nowy program strategiczny dla Polski pn. „Recepta dla Polski”. Dotyczyć on będzie wspólnych działań w obszarach IT i nowoczesnej medycyny regeneracyjnej. Pomysłodawcami tej inicjatywy są prof. Andrzej Ruciński z Uniwersytetu New Hampshire (USA) oraz prof. Mirosław Miller, Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur. Koordynatorem i liderem działań związanych z programem „Recepta dla Polski” jest spółka Data Techno Park.

 

Opracowywany program będzie miał za zadanie wypromować wspólne zdobycze współczesnej informatyki i medycyny, a w efekcie sukcesywne wdrażanie na rynek nowych technologii i produktów. Może to być na przykład specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania stanu zdrowia człowieka, lub stworzenie czujników gojenia się ran.  

 

 - Przygotowanie programu będzie wymagało pokazania interesujących pomysłów i zaprezentowania tego, co już się wydarzyło w Polsce w tym obszarze. Zrobimy inwentaryzację know-how, pokażemy firmy, które już pracują w obszarze IT-Med. Oceniam, że mamy w tej chwili w Polsce około czterdziestu takich firm, ale na pewno nie są to wszystkie, mające potencjał zaistnienia na tym szybko rosnącym rynku. Pokażemy również projekty, w które już  zainwestowano np. w ramach programu Innowacyjna Gospodarka – wyjaśnia prof. Mirosław Miller.

 

Współpraca w tworzeniu i promocji nowego programu strategicznego „Recepta dla Polski” będzie miała charakter międzynarodowy. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji VAIL Europe 2013, która odbyła się na wrocławskim Kampusie Pracze,  podpisano porozumienie wrocławskiego środowiska z najbardziej innowacyjną kliniką na świecie, Mayo Clinic. Porozumienie  dotyczy współpracy nad projektami na styku medycyna i telemedycyna.

 

- Jesteśmy na początku drogi, której celem jest rozpoczęcie efektywnej współpracy w obszarze IT i nowoczesnej medycyny regeneracyjnej. Mamy do przedyskutowania sporo aspektów tej współpracy. Musimy opracować strategię działań która będzie łączyć interesy wszystkich stron porozumienia. Na początku chcemy zorganizować w USA szereg szkoleń i kursów poświęconych nowoczesnej medycynie regeneracyjnej. Złożyliśmy już wniosek o pozwolenie na organizację takich szkoleń, ponieważ obszar ten w US objęty jest dość ostrymi restrykcjami. Chcemy też wykorzystać doświadczenie biznesowe Mayo Clinic Venture. Z tego co mi wiadomo prof. Miller przeprowadził już kilka rozmów telefonicznych z dyrektorem Mayo Clinic Venture, Jamesem Rogersem, które mam nadzieję zaowocują niebawem spotkaniem obu panów. – powiedział prof. Michael J. Yaszemski, Dyrektor Departamentu Ortopedii Mayo Clinic.

 

- Są już patenty i bardzo konkretne kontakty międzynarodowe. Te kontakty w zasadzie opieramy na dwóch kierunkach tj. Drezno (z racji bliskości do Wrocławia oraz tematyki badań intensywnie tam rozwijanej) oraz Stany Zjednoczone: Mayo Clinic, Instytut Dermatologii i Chirurgii Plastycznej w Cleveland i inne uniwersytety. Program strategiczny chcemy przygotować na jesień bieżącego roku tak, aby zainteresować NCBR przed przyszłorocznym rozdaniem dofinansowań unijnych. Celem jest jedno: stworzenie w Polsce nowego sektora technologicznego w oparciu przede wszystkim o MŚP. – opowiadał prof. Mirosław Miller.  

 

Podstawą rozwoju nowego sektora jest stworzenie inteligentnej specjalizacji, polegającej na tym, że dwie lub trzy krajowe, pokrewne branże o dużym potencjale, kreują wartość dodaną wzajemnie się przenikając. W takich przypadkach można wypromować technologie na światowym poziomie.

 

- Naszym celem nie jest tworzenie software'u albo nowego komputera czy nowego leku. W tym świata nie przegonimy. To jest typowo sektorowa rzecz, gdzie są wielkie firmy ustabilizowane na światowych rynkach, opierające się nie na małych i średnich przedsiębiorstwach, ale na wielkim przemyśle, na wielkim lobby, na wielkich kapitałach. My musimy w Polsce być mądrzejsi i szukać nowych dziedzin. One się rodzą na świecie i w Polsce także.  Jeśli popatrzy się na strukturę inwestowania w B&R w Europie, to największe nakłady idą w przemysł samochodowy czy transportowy, które zaliczają się do średnich, a nie wysokich technologii. Wysokimi technologiami są dziś w zasadzie tylko dwa obszary: farmacja i biotechnologia oraz technologie IT. W te dwie branże inwestuje Ameryka, zdecydowanie najwięcej na świecie, trzy razy więcej niż Europa. My Ameryki potrzebujemy głównie po to, żeby na drodze realizacji wspólnych projektów, transferować wiedzę medyczną i teleinformatyczną do nas. – tłumaczy prof. Miller.

 

W trakcie wrocławskiego spotkania powołano zespół roboczy ds. przygotowania programu „Recepta dla Polski”, na którego czele stanęła prof. Maria Siemionow z Uniwersytetu Cleveland. W drugim dniu konferencji w obradach uczestniczyła Wiceminister Gospodarki, Ilona Antoniszyn – Klik, podkreślając wagę wydarzenia dla rozwoju polskich inteligentnych specjalizacji. Uczestnicy mieli możliwość  odwiedzenia pierwszych laboratoriów badawczych oddanych do użytki we wrocławskim Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter