Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W Polsce toczą się międzynarodowe rozmowy o nowej inicjatywie regionalnej w obszarze zdrowi

Z inicjatywy Agencji Badań Medycznych 25 lipca 2022 r. zorganizowano w Warszawie spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele sektora ochrony zdrowia z ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz największych globalnych firm należących do inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub (WHIH).

 

 

 

Celem warsztatu zatytułowanego „Współpraca publiczno-prywatna na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej Europy Środkowo-Wschodniej” było zapoczątkowanie rozmów na temat powołania regionalnej platformy kooperacji, która będzie dążyła do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla poprawy i zwiększania efektywności systemów opieki zdrowotnej naszego regionu przy udziale partnerstw publiczno-prywatnych. Spotkanie było okazją do podzielenia się z państwami zainteresowanymi nawiązywaniem współpracy doświadczeniami z projektów realizowanych w ramach powstałej w zeszłym roku inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub. 

– Współpraca z szeroką gamą interesariuszy publicznych i prywatnych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, jest szansą dla naszego regionu na dokonanie dużego skoku rozwojowego, mającego znaczący wpływ na wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślał dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, który był gospodarzem spotkania. Prezes ABM mówił, że globalny kryzys zdrowotny wywołany pandemią COVID-19 oraz kolejne wstrząsy związane z rosyjską agresją na Ukrainę prowadzą do dalszego osłabienia systemów opieki zdrowotnej w naszym regionie, w tym zakłócania łańcuchów dostaw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego naszych krajów. Zdaniem prezesa Sierpińskiego bliska współpraca podmiotów sektora publicznego i prywatnego w ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej może wpłynąć pozytywnie na przeciwdziałanie nowym zagrożeniom w przyszłości. 

Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej i wzięli w nim udział przedstawiciele: Polski, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowacji. Głos zabrał m.in. wiceminister zdrowia Republiki Czeskiej, Jakub Dvoracek, który przedstawił priorytety czeskiej prezydencji w UE w obszarze polityki zdrowotnej. Partnerem warsztatów było EIT Health InnoStars (część Europejskiego Instytutu Technologicznego), stanowiąca sieć najbardziej innowacyjnych i rozwojowych przedsięwzięć branży zdrowia. Zrzesza firmy komercyjne, placówki badawcze, uczelnie wyższe i centra rozwojowe. Rozmowy o powołaniu środkowoeuropejskiej sieci współpracy będą kontynuowane m.in. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

KOMENTARZE
Newsletter