Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W krysztale białka
Dr Grzegorz Dubin pomysł na swoje laboratorium przywiózł z Niemiec. To tam, podczas pracy nad swoim doktoratem, zetknął się z procesem krystalizacji białek. Zafascynowała go tak bardzo, że po powrocie postanowił założyć własne laboratorium w Polsce.

Jak opowiada dr Grzegorz Dubin z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, krystalografia jest obecnie jedną z metod wykorzystywanych do charakterystyki białek.  Przyczyn prowadzenia badań nad strukturami krystalograficznymi jest kilka.  Pierwsza z nich, ulubiona przez wszystkich badaczy, polega na prozaicznym zdobywaniu wiedzy   „żeby wiedzieć”.  W tym przypadku poznanie struktur białek jest istotne choćby z racji faktu, iż są one podstawowym budulcem organizmów żywych. Po drugie, krystalografia tych cząsteczek jest istotna podczas tworzenia nowych leków. Najczęściej polega to na pracy nad inhibitorami białek, nad ich udoskonalaniem, co wpływa na jakość medykamentów. Praca nad lekami dotyczy przede wszystkim procesu nowotworzenia, czyli powstawania zmian. W końcowym efekcie prowadzą one do powstania komórki nowotworowej, która wiąże się z komórkami białek. Ostatnim celem badań laboratorium jest porównywanie preparatów biopodobnych. Pozwala to oszacowanie właściwości preparatów pochodzenia naturalnego z jego syntetycznym odpowiednikiem.

 

Krystalografia białek polega na wykorzystaniu promieni rentgenowskich, które prowadzą do dyfrakcji białka tworząc tym samym strukturę krystaliczną.  Według danych Polskiej Akademii Nauk, w naszym kraju działa ponad 20 laboratoriów krystalograficznych, umiejscowionych obok największych ośrodków akademickich.  Z ich dorobku korzystają zarówno sami naukowcy, jak i przemysł np. farmaceutyczny.

Jakie są najbliższe plany Pracowni Krystalografii Rentgenowskiej? O tym poniżej. 

KOMENTARZE
Newsletter