Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W Krakowie powstaje Małopolskie Centrum Biotechnologii
08.02.2005

Członkowie Centrum Zaawansowanych Technologii Akcent Małopolska (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagielońskiego, Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) oraz Państwowa Akademia Nauk planują utworzenie w Krakowie Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB).Projektowane Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie miało za zadanie organizację pozyskiwania i przepływu środków, urządzeń, ludzi oraz informacji w celu umożliwienia sprawnego procesu komercjalizacji myśli naukowej. Założono inwestowanie w aparaturę z wykorzystaniem już istniejących budynków. Pozwoli to na maksymalnie efektywną alokację spodziewanych środków uzyskanych z funduszy strukturalnych. W pierwszym etapie inwestowania wybrano te pola aktywności badawczej gdzie już istniejące związki z przemysłem dają gwarancję wysokiego stopnia wykorzystania zakupionych urządzeń i aparatury. W drugim etapie konieczne będzie uzupełnienie parku sprzętowego o kolejne aparaty uzupełniające dla urządzeń funkcjonujących w ramach Centrum. Wymagać to będzie odpowiednich nakładów finansowych lecz pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie aparaturą jak również osiągnięcie tzw. „efektu skali” tj. możliwość zaproponowania jeszcze tańszego, szerszego i szybszego świadczenia usług dla przemysłu biotechnologicznego. Małopolskie Centrum Biotechnologiczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tak przedsiębiorców jak i naukowców jako efektywna platforma komunikacji między skoncentrowaną sferą naukowo-badawczą a biznesem biotechnologicznym Koordynatorem przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Kazimierz Strzałka z Wydziału Biotechnologii UJ

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter