Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Transfer technologii - projekt zamawiany
10.09.2004
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ogłosiło konkurs na realizację projektu zamawianego: „Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii”.


Najważniejsze cele i tematy: 1. Badania tendencji rozwojowych technologii produktowych i procesowych, 2. Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, 3. Modelowe struktury wspierające transfer technologii – metody oceny skuteczności i efektywności działania, 4. Metody kwantyfikacji wytyczonych celów transferu technologii - opracowanie systemu wskaźników, 5. Procedury i procesy prognozowania efektywności działań innowacyjnych, 6. Opracowanie koncepcji i modelowa realizacja różnorodnych form wdrażania wyników prac naukowych i rozwojowych. Projekt zamawiany stanowi element realizacji Projektu Wieloletniego pn.: „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”. Celem projektu zamawianego jest intensyfikacja procesów dyfuzji rozwiązań innowacyjnych do gospodarki, a w szczególności do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ukierunkowana na podniesienie konkurencyjności produkcji. Cele szczegółowe to zbadanie tendencji rozwojowych w zakresie technologii produktowych i procesowych, opracowanie metodyki transferu wyników badań naukowych do gospodarki i procedur prognozowania efektywności działań innowacyjnych, systemu wskaźników dla oceny transferu technologii oraz modelowych struktur transferu technologii i metod oceny ich działania, opracowanie metod projektowania efektywnie działających struktur organizacyjnych branżowych i regionalnych transferu nowoczesnych technologii. Oferta, zgodna z zakresem merytorycznym projektu, może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania objętego projektem lub fragmentu zadania – można złożyć kilka ofert na realizację różnych zadań. Czas realizacji: 36 miesięcy Procedura rozpatrywania ofert dostępna jest na stronie: http://www.mnii.gov.pl Oferty na realizację zadań projektu należy przesłać w terminie do 10 października 2004 r. z dopiskiem na kopercie: „Oferta na realizację projektu zamawianego PW-004/ITE/01/2004”, na adres: Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji tel. (22) 52-92-484 oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji tel. (48) 36-43-903 .
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter