Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"Tradycja i nowe wyzwania" na 56. Zjeździe PTChem i SITPChem
"Tradycja i nowe wyzwania" na 56. Zjeździe PTChem i SITPChem
W dniach 16 – 20 września, w Siedlcach odbywa się 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Jest to wydarzenie, które z całą pewnością wpisuje się w cykl ważnych wydarzeń w środowisku naukowym w Polsce. Tegoroczne hasło przewodnie Zjazdu ”Chemia – tradycja i nowe wyzwania” łączy w sobie dotychczasowe dokonania z potrzebą podejmowania nowych kierunków badań.

 

Miejscem obrad plenarnych i sekcyjnych jest nowoczesny gmach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Oprócz wykładów plenarnych, podczas Zjazdu odbywają się również obrady w 12 sekcjach tematycznych, gdzie prezentowane są najnowsze osiągnięcia naukowe oraz przemysłowe rozwiązania praktyczne. Uczestnictwo w Zjeździe daje możliwość szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń oraz jest okazją do spotkania młodych naukowców z wybitnymi profesorami.

- Pierwszą sprawą, która przyświeca mi jako prezesowi PTChem jest popularyzacja chemii w mniejszych ośrodkach akademickich, pobudzenie aktywności i dowartościowanie tamtejszych profesorów i studentów. Młodym studentom i doktorantom ciężko jest się bezpośrednio spotkać i porozmawiać z wielkimi tego świata.  Podczas Zjazdu mają oni okazję spotkać sporo osobistości i uczestniczyć w ich wykładach  – mówi prof. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Hasło 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem brzmiące „Chemia-tradycja i nowe wyzwania” nawiązuje do klasycznych dokonań chemików (teoretycznych i praktycznych), na bazie których podejmowane są nowe kierunki badań w wypełnianiu ważnej misji społecznej na drodze do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Celem Zjazdu będzie pokazanie, że chemicy kreują wielokierunkowe działania kładąc nacisk na dbałość o środowisko naturalne i zdrowie ludzi, w tym troskę o przyszłe pokolenia.

- Chcemy pokazać, że chemicy w Polsce generują wiedzę użyteczną w praktyce. Myślę, że 56 Zjazd PTChem i SITPChem wpisuje się w tę ideę w całej swojej rozciągłości i informuje już o tym hasło przewodnie - „Chemia - tradycja i nowe wyzwania”. Każde wystąpienie to prezentacja ugruntowanej wiedzy. Na bazie tej wiedzy powstają rozwiązania użyteczne dla nowoczesnego społeczeństwa. Przykładem mogą być badania nad ogniwami fotowoltaicznymi, nowoczesnymi materiałami i biomateriałami, technologiami biodegradowalności odpadów, monitoringiem środowiska, czy nowymi lekami. Jest to wiedza nie tylko chemiczna. Tak naprawdę integrujemy tu wiele nauk i prezentujemy kompleksowe spojrzenie na różne obszary wiedzy – opowiada dr hab. Teodozja M. Lipińska,  prof. nzw. - przewodnicząca Oddziału Siedleckiego PTChem, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Zjazdu.

Bardzo ważnym aspektem 56 Zjazdu PTChem i SITPChem jest możliwość spotkania się polskich naukowców w tak dużym gronie.

- Chcemy ułatwić nawiązanie nowych kontaktów, szeroko rozumiane wzajemne poznanie się całego środowiska. Takie relacje owocują nowymi pomysłami, rozwiązaniami, przepływem wiedzy i wymianą doświadczeń. A spotkania to często zalążek powstawania nowych zespołów badawczych, nowych konsorcjów naukowych. Tak powstaje nowoczesność – tłumaczy dr hab. Teodozja Lipińska.

- Profesorowie zza granicy dysponują ogromnym bagażem doświadczeń, posiadają granty. Zjazd to świetna okazja aby ubiegać się u nich o postdoki czy stypendia i rozbudowywać swoje umiejętności. Jednak nie chodzi nam o to żeby uciekać za granicę. Trzeba pokazać co da się zrobić w polskich warunkach – dodaje prof. Buszewski.

Podczas Zjazdu dyskutowane są także doczesne problemy środowiska naukowego. Najbardziej palące to pozyskiwanie funduszy na badania eksperymentalne i efektywny transfer wygenerowanej wiedzy do przemysłu. Jednak czasem na drodze do praktycznego zastosowania wiedzy nie staje wyłącznie biurokracja i prawo.

- Droga do wdrażania wiedzy do przemysłu jest bardzo skomplikowana. Trudno się przebić przez niektóre przepisy i pozwolenia, spełnić wszystkie wytyczne. Często jednak, mimo przebrnięcia przez te przeszkody i zielonego światła „z góry” dla nowoczesnych rozwiązań, pojawiają się problemy w skali lokalnej. Czasem zachowanie społeczeństwa jest zbyt zachowawcze a podejście tradycjonalistyczne. Mamy nadzieję że to myślenie wkrótce zacznie się zmieniać – mówi dr hab. Teodozja Lipińska.

- Między małymi i dużymi ośrodkami tak naprawdę nie ma wielkich różnic. Problem polega na tym jak te mniejsze ośrodki mają zdobyć środki na różne przedsięwzięcia. Dlatego potrzebna jest współpraca i konsolidacja działań – twierdzi prof. Buszewski.

W 2013 roku przypada 60-ta rocznica śmierci Jana Czochralskiego. Ten genialny naukowiec, chemik-metalurg, żyjący w trudnych czasach wojen i przełomów politycznych pierwszej połowy XX wieku, łączył w sobie cechy dociekliwości badacza i determinację praktyka przenoszącego swe odkrycia do przemysłu. W świecie zwany jest „ojcem elektroniki”, ponieważ materiały krzemowe są nadal otrzymywane „metodą Czochralskiego”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił „Rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego” w celu szerokiej prezentacji jego postaci i znanych na świecie osiągnięć naukowych. Wątki związane z Janem Czochralskim obecne są podczas 56. Zjazdu.

KOMENTARZE
Newsletter