Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Targi EuroLab oraz CrimeLab już pojutrze!
Już 12 marca rozpoczną się XVI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz III Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Weźmie w nich udział ponad 170 polskich i zagranicznych wystawców, którzy kierują ofertę do przedstawicieli wszystkich rodzajów laboratoriów: chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i kryminalistycznych. Targom towarzyszyć będą konferencje ekspertów i naukowców, wykłady wystawców o możliwościach oferowanych sprzętów oraz pokazy specjalistycznych urządzeń w „Salonie Aparatury”.

Targi EuroLab oraz CrimeLab to połączenie myśli naukowej i świata biznesu. Nowością tegorocznej edycji będą wykłady o tematyce biologii i mikrobiologii oraz prezentacje sprzętów laboratoryjnych w „Salonie Aparatury”. Co roku szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się program wydarzeń towarzyszących, nad którego poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i eksperci na co dzień działający w uznanych instytucjach i ośrodkach naukowo-badawczych.

 

Oferta wystawców

Na targach przedstawiona będzie oferta w ramach czterech sektorów: analityki chemicznej, Life Science, biotechnologii oraz metrologii, mających zastosowanie w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, elektronicznej, spożywczej, czy naukach przyrodniczych. Obecni będą producenci i dystrybutorzy wyposażenia do laboratoriów placówek medycznych, ośrodków badawczych, instytucji naukowych, a także stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

Zaprezentowane będą meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne, materiały odniesienia oraz wyposażenie laboratoriów analitycznych, medycznych, ochrony środowiska, mikrobiologicznych i technologicznych. Dostępne będą także projekty informatyczne i oprogramowanie, odzież ochronna, rozwiązania techniczne i technologie niezbędne do prac badawczo-rozwojowych i na skalę produkcyjną. Wśród wystawców znajdą się też firmy zajmujące się serwisem i obsługą urządzeń, szkoleniami i doradztwem technicznym. 

 

Prezentowana będzie również oferta profesjonalnych laboratoriów drogowych, które świadczą usługi w zakresie badań gruntów, materiałów kamiennych, spoiw, lepiszczy, betonów, mieszanek gruntowo-spoinowych oraz mineralno-asfaltowych. Zakres usług tego typu laboratoriów obejmuje także badania odbiorowe konstrukcji drogi oraz podłoża, w tym wiercenia geologiczne.

 

EuroLab – skarbnica wiedzy

Do współtworzenia programu wydarzeń towarzyszących zostały zaproszone czołowe instytucje i ośrodki naukowe. Pierwszego dnia targów odbędzie się seminarium Polskiego Centrum Akredytacji pt. „Pobieranie próbek w działalności akredytowanych jednostek oceniających zgodność”, a następnie konferencja pt. „Czerwona biotechnologia u podstaw bioekonomii” organizowana przez Komitet Biotechnologii PAN oraz Polską Federację Biotechnologii. Z kolei po niej Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej poprowadzi konferencję pt. „Nowe horyzonty medycyny laboratoryjnej” składającą się z dwóch sesji. Pierwsza poświęcona będzie „Nowym metodom w rozwiązywaniu starych problemów diagnostyczno-klinicznych”, druga natomiast odniesie się do „Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)”.

 

Drugiego dnia targów, tj. 13 marca, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB wraz z Polskim Komitetem Normalizacyjnym poprowadzą konferencję pt. „Wyposażenie do pomiarów i badań – nadzór i eksploatacja”. Główny Urząd Miar będzie natomiast gospodarzem bloku seminaryjnego pt. „Kierunki rozwoju metrologii na świecie – udział krajowych instytucji metrologicznych w programach badawczych EMPR i EMPIR”. Tego samego dnia odbędzie się również seminarium Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego zatytułowane „Krystalografia: ludzie i nauka”. Tematykę naukową drugiego dnia targów uzupełni konferencja pt. „Diagnostyka mikrobiologiczna i nowe strategie leczenia zakażeń” organizowana przez Komitet Mikrobiologii PAN oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.

 

Ostatni dzień Targów EuroLab wypełnią informacje przedstawione przez naukowców z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji pt. „Biotechnologia w Ochronie Środowiska” oraz z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy poprowadzą wydarzenie pt. „Technologie podwójnego zastosowania Wojskiej Akademii Technicznej”. Instytut Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej zamknie program merytorycznych wydarzeń Targów EuroLab konferencją pt. „Biotechnologia – od badań podstawowych do konstrukcji systemów analitycznych i produkcji nowych leków”.  

 

Punkty edukacyjne

Udział w konferencjach to okazja dla diagnostów laboratoryjnych do zdobycia 9 punktów edukacyjnych przyznawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Możliwość taką daje uczestnictwo w następujących wykładach: „Diagnostyka mikrobiologiczna i nowe strategie leczenia zakażeń”, „Nowe horyzonty medycyny laboratoryjnej” oraz „Wyposażenie do pomiarów i badań – nadzór i eksploatacja”. 

 

„Salon Aparatury” - analiza na wyciągnięcie ręki

„Salon Aparatury” to specjalna strefa pokazowa, która umożliwi wystawcom pełną prezentację oferowanych urządzeń, a klientom zapoznanie się z możliwościami sprzętu laboratoryjnego podczas pracy. Szybka analiza genetyczna, oznaczenie poziomu rtęci czy analiza dostarczonych na targi próbek to tylko część funkcji urządzeń prezentowanych w „Salonie Aparatury”. Dodatkowo wystawcy przybliżą zainteresowanym szczegóły zastosowania sprzętów podczas wykładów, które będą towarzyszyć targom. „Salon Aparatury” będzie funkcjonował przez wszystkie 3 dni targów.

 

Najlepszy Produkt Targów

Organizator rozstrzygnie konkurs na najlepszą ofertę Targów EuroLab 2014. Wystawcy zgłaszali produkty w kategorii laboratoryjna aparatura pomiarowa oraz wyposażenie laboratorium. Komisja konkursowa przyzna zwycięskim produktom unikatowe logo „Najlepszy Produkt Targów EuroLab 2014” potwierdzające najwyższą jakość.

 

Grand Prix Prezesa PAN

Podczas targów odbędzie się konkurs dla wystawców o Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk, którego celem jest promowanie innowacyjnych produktów i usług związanych z rynkiem medycznym i laboratoryjnym. Wspiera on rozwój i budowanie konkurencyjności branży laboratoryjnej w Polsce poprzez nagradzanie produktów wyróżniających się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, walorami estetycznymi i ekonomicznymi, funkcjonalnością, a także spełniających wymogi techniczne i jakościowe obiektów naukowych.

 

CrimeLab – najnowocześniejsza technika kryminalistyczna

Targi CrimeLab poświęcone są prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych stosowanych w technice kryminalistycznej, a także metod badawczych i technologii. Na targach dostępna będzie oferta narzędzi oraz aparatury wykorzystywanej w badaniu miejsca zdarzenia, dokumentowaniu, rejestracji, zabezpieczeniu, prezentacji materiału dowodowego oraz w laboratoryjnych badaniach kryminalistycznych.

 

Konferencje Targów CrimeLab

Wśród wydarzeń towarzyszących Targom CrimeLab nowością będzie konferencja pt. „Katastrofy – działania ekspertów z zakresu różnych dziedzin nauk sądowych”, organizowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna z Krakowa. Odbędzie się również II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Miejsce zdarzenia”. Przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego wraz z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zaprezentują aktualnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe z zakresu techniki kryminalistycznej. W trakcie części warsztatowej zespoły techników z różnych krajów dokonają oględzin miejsc zdarzenia, zbiorą ślady oraz zabezpieczą dowody w nielegalnym laboratorium narkotykowym i na miejscu zabójstwa.

 

Podczas CrimeLab wykłady i konferencje poprowadzą również Komenda Główna Straży Granicznej, która przybliży takie tematy jak: „Tajniki Pisma Ręcznego”, „Nowe technologie w bezpieczeństwie dokumentów publicznych” oraz „Blaski i cienie dokumentów źródłowych”.
Z kolei Służba Celna poprowadzi wykład pt. „Rola laboratoriów celnych w obszarze bezpieczeństwa produktu”. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wraz z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przeprowadzą warsztaty pt. „Co warto wiedzieć o swoich dokumentach?!”.

 

Patronaty

Patronat Honorowy nad Targami EuroLab 2014 objęli: Stefan Niesiołowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki; prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk.

 

Targi CrimeLab 2014 odbywają się pod Patronatem Honorowym Stanisławy Prządki - Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Marka Biernackiego - Ministra Sprawiedliwości. 

 

Informacje organizacyjne

Wstęp na Targi EuroLab oraz CrimeLab jest bezpłatny po dokonaniu obowiązkowej rejestracji. Oba wydarzenia będą otwarte w godzinach 9:00-17:00 w dniach 12 i 13 marca, natomiast 14 marca w godzinach 9:00-15:00. Więcej informacji na stronie www.targieurolab.pl
oraz www.crimelab.pl.  

 

Dogodny dojazd

Organizator zapewnia udogodnienia w zakresie dojazdu do Centrum Targowo-Kongresowego. Na targi będzie można dostać się bezpłatnym autobusem targowym z przystanku autobusowego Emilii Plater 01 naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki oraz pociągiem SKM lub Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia. Stacja docelowa - Warszawa Gocławek - znajduje się w odległości około 700 metrów od Centrum
MT Polska. Czas dojazdu pociągiem z centrum Warszawy do stacji docelowej nie powinien przekroczyć 20 minut.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
2
3
Newsletter